EasyPark accelererar: Intäkterna skjuter i höjden med över 400 miljoner

Skriven av Henrik R

40 veckor sedan

|

20/08/2023
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Intäkterna skjuter i höjden med över 400 miljoner.

Den svenska parkeringsappen EasyPark har blivit en global gigant inom sitt område och finns nu i över 3200 städer i 20 länder. Företagets tillväxt har skett både organiskt och genom förvärv, bland annat genom köpet av BMWs och Daimlers parkeringsapp Park Now 2021.

EasyPark, som grundades i Sverige och har sitt huvudkontor här, har sitt moderbolag registrerat i Norge, vilket innebär att vi inte har en fullständig bild av hela koncernen. Men det är nu klart att företaget ökar sina intäkter kraftigt i Sverige.

Nettoomsättningen uppgick till 416 miljoner kronor under 2022, vilket är en ökning från 338 miljoner kronor året innan. Företaget har också stora "övriga rörelseintäkter" för både 2021 och 2022. Nu ökade de från 369 till 482 miljoner kronor.

Enligt en notering gäller nettoomsättningen de parkeringsrelaterade intäkterna i Sverige, medan övriga rörelseintäkter inkluderar "ersättning för koncerninterna tjänster, ersättning inom ramen för 'transfer pricing' samt stöd för korttidspermittering."

"Under 2022 har företaget bland annat utvecklat och lanserat ett antal nya tjänster i appen riktade mot både privat- och företagskunder", skriver EasyPark om förra året i årsredovisningen.

Företaget visar också ett rörelseresultat på 66 miljoner kronor för 2022, upp från 50 miljoner kronor året innan. Det bör dock noteras att marginalerna var ännu högre tidigare. Till exempel omsatte man 227 miljoner kronor, med ett resultat på 154 miljoner kronor år 2019.

Tidigare i år klättrade Johan Birgersson ner från VD-posten efter 14 år för att istället agera som senior rådgivare för företaget framåt. Istället klättrade Cameron Clayton in på VD-posten.

EasyPark skriver i årsredovisningen att de räknar med att den positiva trenden fortsätter framåt.

"Företaget bedömer att intäkterna kommer att fortsätta att öka under de kommande åren."

"Resultatprognoser för år 2023 och de kommande två åren som ryms inom företagets affärsplan pekar på fortsatt tillväxt och lönsamhet."

Klicka här för att komma tillbaka