Efter alarmerande granskning: Konsumentverket föreslår förbud

04/12/2023 08:02

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Förslaget kommer efter en omfattande granskning.

Mest läst idag

Konsumentverket i Sverige har föreslagit ett förbud mot telefonförsäljning av krediter, vilket kan innebära en stor förändring för kreditmarknaden.

Detta förslag kommer efter en omfattande granskning som avslöjat allvarliga problem med nuvarande försäljningsmetoder.

Cecilia Tisell, Konsumentombudsmannen (KO), betonar att granskningen visat på oroväckande brister i hur krediter säljs över telefon.

Bland annat har det framkommit att försäljare ofta använder sig av aggressiva och vilseledande taktiker, vilket strider mot marknadsföringslagen.

Dessutom har det visat sig att konsumenter ofta stressas till att snabbt signera avtal utan att få tillräcklig information.

Ett annat problem som framhävts är att många kreditförmedlare ignorerar konsumenters önskemål om att inte bli kontaktade, och i vissa fall till och med tar kreditupplysningar trots uttryckliga nej.

Dessa praxis har lett till flera anmälningar mot företagen.

Konsumentverket hänvisar till ett tidigare framgångsrikt förbud från 2018, då telefonförsäljning av premiepensionsprodukter förbjöds.

Detta förbud har enligt Tisell lett till en betydande minskning av problem inom den sektorn, vilket stärker argumentet för ett liknande förbud inom kreditförsäljning.

Detta förslag, som är en del av remissvaret till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning", syftar till att skydda konsumenter från oetiska försäljningsmetoder och minska risken för överskuldsättning.

Om förbudet genomförs, kan det innebära en betydande förändring i hur kreditprodukter marknadsförs och säljs i Sverige.