EU vidtar åtgärder mot Ungern för ny lagstiftning

07/02/2024 13:17

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Kommissionen i Europeiska unionen har initierat ett nytt förfarande mot Ungern.

Mest läst idag

Anledningen är landets nyligen antagna suveränitetslag, som väcker oro för dess potentiella negativa påverkan på demokratin.

Suveränitetslagen, som blev officiell i slutet av förra året, syftar till att stoppa utländsk finansiering av politiska kampanjer inom landet. Den stipulerar att politiska aktörer som använder sig av utländska bidrag i sina kampanjer kan komma att straffas.

Kommissionen lyfter fram en rad invändningar mot lagens överensstämmelse med unionens lagar.

Det handlar om frågor som rör demokratiska principer och väljarfrihet, EU:s grundläggande rättigheter, dataskyddsförordningar samt lagstiftning som rör den gemensamma marknaden. Det skriver Nyheter24.

Anitta Hipper, talesperson för kommissionen, uttalade sig under en presskonferens i Bryssel: "Vår analys visar att lagen strider mot EU-rätten, i synnerhet med avseende på demokratiska principer, väljares rättigheter, grundläggande friheter inom EU, dataskyddslagstiftning samt regleringen av den inre marknaden."

Ungern ges nu en tvåmånaders tidsfrist för att adressera de punkter EU-kommissionen har framfört.