Expertvarning: Risker med adventsljus och doftljus

04/12/2023 13:14

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Under adventstiden tänder många svenskar ljus för att skapa en mysig atmosfär, men det finns hälsorisker att vara medveten om.

Mest läst idag

Enligt Magnus Svartengren, läkare och professor i arbets- och miljömedicin vid Uppsala universitet, är det inte bara ljusens innehåll som är viktigt, utan även hur de brinner.

I Sverige bränns årligen cirka 18 000 ton ljus, varav de flesta är gjorda av paraffin, en biprodukt från fossil olja. Det rapporterat TV4 Nyheterna som hänvisar till en studie från Svanen.

Forskning visar att brinnande ljus kan öka risken för hjärt- och kärlsjukdomar på grund av sotpartiklar och koldioxid som frigörs vid förbränning.

Svartengren betonar att problemet inte ligger i om ljusen är gjorda av stearin eller paraffin, utan snarare i antalet tända ljus och deras förbränning.

Ofullständig förbränning, som kan uppstå i dragiga miljöer, leder till ökad sotbildning och är särskilt skadlig.

Han råder att undvika att placera ljus i drag och att vara uppmärksam på om de sotar.

Trots att ljus kan generera fina partiklar, menar Svartengren att exponering för bilavgaser är värre för hälsan.

Han anser att kvaliteten på ljusens produktion är viktig, men ser inte ett stort behov av oro för att tända ett fåtal ljus hemma.

Svartengren varnar dock särskilt för doftljus. En studie vid University of York visar att vissa doftljus kan vara cancerframkallande.

Kemikalien limonen, som ger citrusdoft, kan bilda det giftiga ämnet formaldehyd vid förbränning.

Han råder att vara restriktiv med doftljus och undvika ljus med färg- eller doftämnen, eftersom aromatiska ämnen som brinner kan vara giftiga.

Sammanfattningsvis är det viktigt att vara medveten om hur och var man bränner sina ljus för att minimera hälsorisker, särskilt under den mörka adventstiden.