Föreslår chockhöjning av parkeringsavgifter: En prishöjning på 60 procent

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Man vill motverka tomma parkeringshus.

För att tackla problemet med överfulla gatuparkeringar och underutnyttjade parkeringshus har Malmö kommun beslutat om en drastisk åtgärd.

En majoritet i kommunens tekniska nämnd har röstat för en prishöjning på 60 procent för boendeparkering, vilket är ett försök att uppmuntra användandet av parkeringshus.

I ett uttalande till Skånska Dagbladet uttrycker Andreas Schönström (S), ordförande i tekniska nämnden, en viss oro över hur det allmänna kommer att reagera på denna betydande prisökning. Han motiverar höjningen med att dagens låga priser subventioneras av skattebetalarna och att tidigare justeringsförsök inte har varit framgångsrika.

Den nya avgiftsstrukturen innebär att Malmöborna inte längre kan betala för dygnsparkering. Istället introduceras vecko- och månadsparkeringar, med månadskostnader som varierar mellan 450 och 1 200 kronor i det dyraste taxaområdet.

Kritiken mot förslaget är stark, särskilt från Moderaterna och Sverigedemokraterna.

Håkan Fäldt (M), andre vice ordförande i tekniska nämnden, framhåller att höjningen inte bara påverkar de med boendeparkering utan även andra användare. Som exempel nämner han att kostnaden för helgparkering via app kommer att stiga från 48 kronor till 850 kronor för de utan boendeparkering, vilket han anser är en orimlig ökning.

Förslaget, som godkändes i nämnden med åtta röster mot fem, väntar nu på slutgiltigt godkännande av kommunfullmäktige.

Om det genomförs, representerar det en betydande förändring i hur Malmö hanterar sina parkeringsutmaningar, med målet att göra parkeringshusen till ett mer attraktivt alternativ för stadens bilister.