Grekland ber Sverige om hjälp

Skriven av Henrik R

42 veckor sedan

|

22/08/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Grekland ber Sverige om hjälp

Grekland står inför massiva skogsbränder, särskilt i de nordöstra delarna av landet. Landet har vädjat om hjälp för att bekämpa dessa bränder, och Sverige har svarat positivt.

Carl-Oskar Bolin (M), minister för civilt försvar, meddelade på sociala medie-plattformen X att Sverige har mottagit en förfrågan om att stödja Grekland med skopande flygplan för skogsbrandsbekämpning. Han framhöll att Sverige kommer att svara på denna förfrågan med "omedelbar skyndsamhet."

Ministern har gett grönt ljus till regeringskanslibeslut som behöver fattas på försvarsdepartementet. Detta innebär att svenska brandbekämpningsflygplan snart kommer att lyfta mot Grekland. Han tackade också all personal på MSB och de piloter och markpersonal som gör insatsen möjlig.

Bränderna i Grekland är mycket kraftiga, och starka vindar försvårar släckningsarbetet. Detta har gjort situationen särskilt svår att hantera.

Varje år genomför Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) cirka 200 insatser i utländska kris- och konflikthärdar. Dessa insatser inkluderar humanitära åtgärder för att rädda liv och lindra nöd i länder som drabbas av naturkatastrofer, svält och konflikter. MSB arbetar också med att stärka EU, FN och andra internationella organisationer.

Sveriges snabba svar på Greklands vädjan visar landets engagemang i globala humanitära insatser. Erfarenheterna från omfattande krissituationer i andra länder är mycket värdefulla också i det nationella arbetet, som framhålls av myndigheten på sin hemsida.