Hamas stödjer FN:s vapenvila: USA sätts på prov

Mattias Svensson

1 vecka sedan

|

11/06/2024
Nyheter
Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons
Hamas har godkänt FN:s vapenvilaresolution och uppmanar nu USA att säkerställa att Israel följer överenskommelsen.

Hamas har officiellt accepterat FN:s säkerhetsråds resolution om vapenvila och är redo att börja förhandla om detaljerna, meddelade den högt uppsatta Hamas-tjänstemannen Sami Abu Zuhri till Reuters.

I sitt uttalande på tisdagen betonade han även att ansvaret nu ligger hos USA att se till att Israel följer resolutionen.

Resolutionen omfattar inte bara en vapenvila utan även ett krav på tillbakadragande av israeliska trupper och ett utbyte av gisslan mot fångar som för närvarande hålls av Israel.

"Den amerikanska administrationen står nu inför en avgörande prövning av sin förmåga att genomföra sina åtaganden, vilket innefattar att tvinga ockupationsmakten att omedelbart avsluta kriget i enlighet med säkerhetsrådets resolution," fortsatte Abu Zuhri.