Hovrättens beslut: Sexuellt övergrepp mot demenssjuk kvinna på vårdboende

13/02/2024 07:23

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Mannen utsatte den äldre kvinnan för ett sexuellt övergrepp.

Mest läst idag

Under hösten förra året uppmärksammades en tragisk händelse på ett vårdboende, där en man utförde ett sexuellt övergrepp mot en demenssjuk äldre kvinna.

Det var boendets personal som först upptäckte gärningen och agerade snabbt för att ingripa.

Mannen, som arbetat länge på boendet, försvarade sina handlingar med att han enbart hade för avsikt att applicera smörjelse på kvinnans ljumskar.

Han föreslog även att anklagelserna mot honom kunde vara fabricerade av kollegor i syfte att överta hans arbetspass. Trots detta avvisades han från sin arbetsplats och har inte återvänt sedan dess. Det rapporterar Mitt i. 

Rättens granskning av fallet ledde till att mannens förklaringar bedömdes som otillräckliga och motsägelsefulla, i skarp kontrast till de vittnen som framträdde som både trovärdiga och direkt involverade.

Dessutom betonades kvinnans sårbara tillstånd, med en kognitiv förmåga jämförbar med ett 3-4 års barn, vilket ytterligare stärkte bilden av ett maktmissbruk.

Trots det allvarliga brottet valde rätten att inte klassificera det som grov våldtäkt, men kritiserade ändå handlingen som hänsynslös och grym.

Mannens försök att överklaga tingsrättens dom i december mötte ingen framgång i hovrätten, som valde att upprätthålla den ursprungliga domen.

Detta beslut, som fattades i måndags, har väckt reaktioner och belyser de utmaningar och det ansvar som vårdpersonal står inför när det gäller att skydda de mest sårbara i samhället.