Jättebesked från Sverigedemokraterna: "Ett viktigt steg"

13/02/2024 08:04

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Nu kommer Sverigedemokraterna med ett stort meddelande.

Mest läst idag

Sverigedemokraterna annonserade igår bildandet av ett kyrkopolitiskt förbund inom partiet, i syfte att förstärka och fördjupa sitt engagemang i frågor relaterade till Sveriges kristna värdegrund och kulturarv.

Det nya förbundet avser att koordinera partiets arbete med kyrkliga frågor på ett sätt som hedrar den kristna traditionen samtidigt som det adresserar nutida utmaningar. Det rapporterar Sverigedemokraterna i ett pressmeddelande.

Det kyrkopolitiska förbundet initieras som ett svar på det växande intresset för kyrkans roll i det svenska samhället bland partiets medlemmar.

Daniel Engström, gruppledare för SD i Kyrkomötesgruppen, uttrycker sin tillfredsställelse över skapandet av förbundet, betonande det starka engagemanget inom partiet för kristen värdegrund och kyrkans frågor.

Förbundet planeras att agera som en länk mellan traditionell kyrkopolitik och Sverigedemokraternas bredare politiska vision, erbjuda en plattform för medlemmar med ett särskilt intresse för kyrkans riktning framåt.

Julia Kronlid, ledamot i Sverigedemokraternas partistyrelse och ordförande i den utredning som föregick förbundets skapande, ser etableringen som ett framsteg för att mer effektivt koordinera kyrkopolitiken inom partiets strukturer, samtidigt som förbundet behåller en viss grad av självständighet inom organisationen.

Förbundets ambition är att förstärka Svenska kyrkans position som en försvarare av tro och tradition, samt att bevara den kristna värdegrunden som en central del av det svenska samhället.

Mattias Bäckström Johansson, partisekreterare för Sverigedemokraterna, avslutar med att förbundets grundande baseras på en intern utredning som tagit hänsyn till åsikter från både kyrkopolitiker och partiorganisationen, vilket borgar för att förbundet kommer att gagna både kyrkan och partiet.