Joakim Paasikivi varnar för att Putin kan utlösa ett tredje världskrig om Ryssland skjuter ner F-16-plan

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
I en tid av eskalerande spänningar har Putins senaste uttalanden väckt fruktan för en stor konflikt, med experter som larmar om följderna för Nato och global fred.

Ett nytt uttalande av Rysslands president har skickat chockvågor över det internationella samfundet, och skapat oro över potentialen för ett tredje världskrig.

I centrum för denna kontrovers står Putins reaktion på leveransen av F-16 stridsflygplan till Ukraina från flera EU-länder, ett drag som dragit till sig en skarp varning från Kreml.

Ett djärvt påstående

Överstelöjtnant Joakim Paasikivi, från Försvarshögskolan i Stockholm, tog inte bladet från munnen när han tolkade Putins kommentarer.

I en intervju med den svenska nyhetsbyrån TT, underströk han allvaret i situationen och sade,

"Om Putin vill ha ett krig med Nato, så är det så du startar det. Då blir det ett tredje världskrig."

Avfärdar västerländska farhågor

Tidigare under veckan beskrev Putin västerländska länders uttryckta oro över Rysslands potentiella aggression mot Nato-medlemmar som "struntprat".

Hans efterföljande kommentarer om F-16 stridsflygplanen har dock endast förvärrat farhågorna. Putin betonade att om dessa plan opererar från tredje länders territorier, skulle de anses som legitima mål av Ryssland, oavsett deras placering.

Dessutom pekade han på behovet av att överväga flygplanens kärnvapenkapacitet, med tanke på deras amerikanska tillverkningsursprung.

Ett offerperspektiv

Enligt Paasikivi tjänar Putins uttalande om kärnvapenaspekten av F-16:orna ett dubbelt syfte.

Det hotar inte bara väst, utan förstärker också narrativet om Ryssland som en belägrad nation, ständigt hotad av aggressiv västerländsk politik.

"För Putin är det viktigt att ständigt framställa väst som det största hotet för den inhemska publiken. Det västerländska så kallade kärnvapenhotet står i centrum för hela det ryska narrativet," förklarade Paasikivi.

Putins strategi att använda kärnvapenhotet har varit ett konsekvent inslag i Rysslands retorik sedan början av den oprovocerade invasionen av Ukraina.

Dessa hot har ekats av Putins politiska allierade och propagandister, med målet att skrämma Europa och USA. Dock noterade Paasikivi en förskjutning i Putins senaste uttalande, med en mer explicit identifiering av F-16:orna och västerländska mål, vilket markerar en ny och oroande detalj i det pågående narrativet.

Löftet om F-16 stridsflygplan till Ukraina från länder som Danmark, Nederländerna, Norge och Belgien representerar ett betydande lyft för Ukrainas militära kapacitet, med totalt 45 flygplan utlovade hittills.

Detta antal kan potentiellt stiga till 60 fram till årets slut, vilket indikerar ett starkt västerländskt stöd för Ukraina inför rysk aggression.