Jobbig tid för tusentals svenskar- särskilt Stockholm drabbas

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Många svenskar går en jobbig tid till mötes.

Stockholm står inför en ökande mängd alpollen från Polen, enligt experter vid Palynologiska laboratoriet på Naturhistoriska riksmuseet.

Björn Gedda, intendent vid laboratoriet, förutspår att den största koncentrationen av al och hasselpollen ännu inte nått Sveriges huvudstad. Det rapporterar tidningen Mitt i.

För närvarande är pollenhalterna låga till måttliga, men situationen förväntas förändras snart.

Enligt Gedda kommer al och hassel, som vanligtvis är först ut med att sprida pollen, att nå sin högsta nivå omkring den 20 mars. Denna period kan leda till ökat obehag för allergiker.

För personer som är allergiska mot björk, en pollenproducent som påverkar fler än al och hassel, börjar den kritiska perioden ungefär en månad senare, runt den 20 april.

Gedda påpekar att pollenmängden för björk ökar snabbt och att nivåerna vanligtvis återgår till låga halter vid den första juni.

Vidare noterar Gedda en förväntad ökning av alpollen från Polen under veckan, vilket bidrar till den befintliga pollenbelastningen.

Dock ska denna tillströmning inte vara lika omfattande som tidigare i år, när sydliga vindar från Tyskland förde med sig stora mängder alpollen.

Sammanfattningsvis understryker denna pollenprognos betydelsen av att allergiker i Stockholm förbereder sig inför den kommande perioden med förhöjda pollenhalter.