Josep Borrell uppmanar EU-länder att bojkotta Putins "installation"

Mattias Svensson

6 veckor sedan

|

07/05/2024
Nyheter
Foto: Wiki Commons / Shutterstock.com
Foto: Wiki Commons / Shutterstock.com
Borrell rådde EU-länderna att strunta i Putins "invigning".

Josep Borrell, EU:s höga representant för utrikesfrågor, har uppmanat EU-länder att inte närvara vid den ryska presidentens "installation" med hänvisning till den internationella brottmålsdomstolens (ICC) anklagelser mot Putin och hans roll i Ukraina-konflikten.

Under ett möte i Bryssel inför EU:s råd för utrikesministrar betonade Borrell motsägelsen mellan att närvara vid ceremonin och EU:s syn på legitimiteten i Putins val.

En tydlig ståndpunkt

"Putin är åtalad av den internationella brottmålsdomstolen. Vi diskuterade med medlemsländerna om närvaro och på vilken nivå—ambassadörer, chargé d'affaires... Men för mig var positionen väldigt tydlig," sade Borrell.

Han noterade att närvaron vid installationen kunde sända blandade signaler eftersom Putin är ansvarig för kriget i Ukraina och valet varken var fritt eller rättvist.

"Hur kan vi då närvara vid installationen? Det skulle tydligt motsäga våra principer," förklarade Borrell.

"Det skulle vara väldigt svårt för Ukraina och många andra i världen att förstå," tillade han och betonade vikten av att EU behåller en konsekvent och principfast inställing.

"Mitt råd till medlemsländerna var att inte delta. Jag hoppas att många, om inte de flesta, tar detta råd till sig. Dock har medlemsstaterna full suveränitet över sitt beslut att närvara eller inte. Jag hoppas att de flesta väljer att inte gå. Det vore rätt beslut," fortsatte Borrell.

Putins "installation" är planerad till idag, den 7 maj. Flera länder, inklusive Tyskland, Tjeckien och de baltiska staterna, har redan meddelat att de inte kommer att skicka representanter till evenemanget.