Juli 2023 förväntas bli den varmaste månaden någonsin

Skriven av Henrik R

42 veckor sedan

|

28/07/2023
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Förväntas bli den varmaste månaden någonsin.

Data från Copernicus och WMO avslöjar att juli 2023 ser ut att bli den varmaste juli månaden någonsin registrerad. Trots att juli 2023 i Danmark temperaturmässigt har varit åt det kyligare hållet, ser det helt annorlunda ut på global nivå: Varmare än någonsin tidigare mätt.

Enligt de senaste och mest avancerade data (ERA5-data från EU-finansierade Copernicus Climate Change Service) har de första tre veckorna av juli varit den varmaste tre-veckorsperioden någonsin, och månaden ser ut att både bli den varmaste juli och den varmaste månaden någonsin registrerad.

Denna slutsats bekräftas av en studie från Nationalt Center för Klimatforskning (NCKF) på DMI. "Rapporter från hela världen, där värmeböljor, torka och skogsbränder härjar i extrem grad, fick oss att räkna på de data som återspeglar verkligheten. Och våra beräkningar bekräftade misstankarna till fullo. Juli blir inte bara den varmaste månaden någonsin mätt. Den blir markant varmare än någonsin sett tidigare – 10.delar grader betyder mycket när vi pratar om globala temperaturer", säger klimatforskaren Eigil Kaas från Nationalt Center för Klimatforskning på DMI.

Det har i juli varit värmeböljor i Nordamerika, Asien och Europa och utbredda skogsbränder. Den 6 juli överskred den dagliga genomsnittliga globala medeltemperaturen rekordet från augusti 2016. Den 6 juli 2023 är den varmaste dagen registrerad någonsin, tätt följd av 5 och 7 juli.

De första tre veckorna av juli har varit den varmaste tre-veckorsperioden någonsin. Den globala medeltemperaturen överskred tillfälligt gränsen på 1,5° C över nivån från före industrialiseringen i den första och tredje veckan av månaden.

Även världshaven, som reagerar betydligt långsammare på temperaturförändringar än luften över landjorden, har varit varma. Sedan maj har den globala genomsnittliga havsyttemperaturen varit markant över tidigare observerade värden för denna tid på året, vilket bidrar till den extremt varma juli.

Det är mycket troligt att juli 2023 inte bara kommer att bli den varmaste juli utan också den varmaste månaden någonsin registrerad, precis som juni 2023 var den varmaste juni någonsin registrerad. Och eftersom havet svalnar lika långsamt som det värms upp, kommer de kommande månaderna troligen att bjuda på fler tråkiga rekord, bedömer Eigil Kaas.