Kanada och Frankrike: "Ukraina bör själva bestämma hur de skyddar sig och sitt folk"

Skriven av Johanna Ekman

6 veckor sedan

|

12/04/2024
Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons
Kanadas premiärminister Justin Trudeau och hans franska motsvarighet Gabriel Attal har uttryckt sina länders fördömande av Rysslands aggressiva handlingar mot Ukraina.

Enligt ett nytt uttalande bekräftade båda ledarna att de fortsatt är "fasta i sitt engagemang" för Ukrainas oberoende, suveränitet och territoriella integritet inom dess internationellt erkända gränser, inklusive dess sjöterritorier.

Pågående stöd och solidaritet

Premiärministrarna lovade att fortsätta ge ekonomiskt, humanitärt, militärt och diplomatiskt stöd till Ukraina så länge det behövs.

"Vi anser att det är Ukraina som bör besluta om hur de ska skydda sig själva och sitt folk. Kanada och Frankrike kommer att fortsätta sitt stöd på bilaterala nivåer och genom alla internationella organisationer där de är medlemmar", stod det i uttalandet, som rapporterades av European Truth.

Detta åtagande gjordes under en tid av fortsatt internationellt fokus på Ukraina, där både Ottawa och Paris lovade att upprätthålla sina ansträngningar inom Internationella koalitionen för återförande av ukrainska barn.

Långsiktiga åtaganden

Båda ledarna bekräftade sitt långsiktiga åtagande till Ukraina som en del av G7:s gemensamma deklaration till stöd för Ukraina och genom nyligen etablerade bilaterala avtal 2024.

De betonade vikten av att hjälpa till med Ukrainas återhämtnings- och återuppbyggnadsinsatser, att svara på akuta humanitära behov, samt att stödja nödvändiga reformer och åtgärder mot korruption.

Utöver regeringsstöd tog Trudeau och Attal upp vikten av att öka handelsinvesteringar och uppmuntra privata sektorns engagemang i Ukraina för att hjälpa landet att återhämta sig och växa ekonomiskt.

Internationella perspektiv på Ukrainas försvarsåtgärder

Uttalandena från Kanada och Frankrike överensstämmer med nyligen internationella kommentarer om Ukrainas rätt att försvara sig.

Estlands utrikesminister Margus Tsahkna uttalade stöd för Ukrainas attacker på ryska oljeraffinaderier om de minskar ryska krigsinkomster.

Lettlands president Edgars Rinkevichs och NATO:s generalsekreterare Jens Stoltenberg bekräftade också Ukrainas rätt att angripa legitima militära mål, även utanför dess gränser.

Å andra sidan har USA:s försvarsminister Lloyd Austin uttryckt tvivel om den strategiska effekten av attacker på ryska oljeanläggningar.