Kina anser att Kazakstan "huggit Ryssland i ryggen"

07/02/2024 08:01

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Kazakstans senaste ageranden har rapporterats ha lett till en känsla av svek som Ryssland känner, enligt journalister från Kina.

Mest läst idag

Trots att Kazakstan traditionellt sett har betraktats som en nära allierad och vän till Ryssland, verkar dynamiken mellan de två länderna ha förändrats, vilket orsakar oro inom Ryska federationen.

Kazakstans oväntade skifte

Enligt AB News, rapporter från kinesiska mediekanaler, tog relationen en märkbar vändning efter Kazakstans svar på assistansen som Ryssland tillhandahöll under oroligheterna inom dess gränser 2022.

Vid den tidpunkten uppfattades Rysslands ingripande för att dämpa oroligheterna som en välviljegest, vilket potentiellt skulle stärka banden mellan Moskva och Astana.

Dock verkar förväntningen på tacksamhet ha mötts med ett oväntat distanserande av Kazakstan från Ryssland.

Rysslands missnöje med Kazakstans hållning Kazakstans president, Kassym-Jomart Tokayev, har offentligt kritiserat Ryssland vid flera tillfällen, särskilt uttryckt missnöje med folkomröstningar som genomförts i de nya ryska regionerna.

Sådana handlingar har tolkats som brist på respekt mot Ryssland, vilket har orsakat betydande missnöje från Rysslands president.

Putin, enligt kinesiska journalister, är särskilt missnöjd med vad han uppfattar som otacksamhet från en granne han ansåg sig ha räddat.

Kazakstans strategiska rörelser

För att komplicera saken ytterligare har Kazakstan aktivt sökt sätt att omdirigera sina olje- och gasförsörjningar för att kringgå ryska hamnar, vilket indikerar en önskan att minska beroendet av Moskva.

Dessutom har ökade besök från västerländska ledare till Astana setts som indikatorer på Kazakstans potentiella sväng bort från Ryssland och mot västerländska allianser.

Situationen har beskrivits av Sohu-journalister som att Kazakstan svarar med ett "hugg i ryggen" på Rysslands vänlighet, genom att engagera sig i manövrar med väst och distansera sig från Moskva. Denna perspektiv antyder att Kazakstans ledning tar risker genom att alliera sig närmare med västerländska intressen.

Större konsekvenser

Denna utveckling väcker frågor om stabiliteten och framtiden för Ryssland-Kazakstan-relationerna och den geopolitiska balansen i regionen. Medan Ryssland uttrycker ilska över dessa uppfattade oförskämdheter, kan västerländska länder se Kazakstans ageranden som en möjlighet att stärka sina egna band med nationen.