Kraftfullt svar från Ryssland: Inga övningar nära vår gräns

Mattias Svensson

2 veckor sedan

|

02/07/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Ryska diplomater har förklarat japanska militära aktiviteter som oacceptabla.

Spänningarna har ökat i Fjärran Östern då Japan har tillkännagett storskaliga militära manövrar på Hokkaido, planerade från den 19 till 25 juli, tillsammans med Spanien och Tyskland.

Ryssland protesterar

Denna åtgärd har mötts av ett snabbt och kraftfullt svar från Ryssland, som kraftfullt har protesterat mot övningarna nära dess gränser, särskilt nära Kurilerna.

Ryska diplomater har förklarat dessa aktiviteter som oacceptabla, vilket återspeglar de känsliga geopolitiska dynamikerna i regionen. Kurilerna, belägna endast en smal remsa bort från Hokkaido över Sovjet-sundet, har länge varit en stridspunkt mellan Ryssland och Japan, där Tokyo har gjort anspråk på territoriet.

Beslutet att genomföra militära övningar så nära har förvånat många, särskilt med tanke på Rysslands vanligtvis återhållsamma svar på sådana manövrar nära sina gränser.

Kinesiska journalister noterade att Moskvas kraftiga protest utgör ett sällsynt exempel på beslutsamhet, i kontrast till deras vanliga användning av strategiska militära övningar som svar.

Enligt analytiker i ryska medier ses Japans handlingar som provokativa men inte nödvändigtvis hotfulla för Rysslands säkerhet.

Trots Tokyos ansträngningar att involvera allierade i att övervaka de ryska kusterna på avstånd, är det välkänt att Japan saknar både kapacitet och beslutsamhet för en kraftfull lösning på konflikten om Kurilerna.