Meddelar: Skidort stänger permanent

19/09/2023 10:14

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Skidorten kommer nu att stängas.

Mest läst idag

La Sambuy, en populär skidort i de franska Alperna, stänger nu på grund av klimatförändringar.

Detta är en av de första skidorterna i Europa som tvingas stänga på grund av brist på snö och stigande temperaturer, vilket markerar en oroande trend för turistindustrin.

Skidorten, som har varit en favorit bland både lokalbefolkningen och internationella turister, har kämpat med minskande snöfall under de senaste åren.

"Vi har sett en minskning av snöfall med nästan 40% under de senaste två decennierna," säger Jean-Pierre, resortens ägare enlig CNN.

Detta har lett till att skidorten inte längre är ekonomiskt hållbar, och beslutet att stänga var oundvikligt.

Stängningen av La Sambuy är inte bara en förlust för skidåkare, utan också en ekonomisk katastrof för den lokala ekonomin.

Många småföretag som är beroende av turismen står nu inför osäkra tider.

"Det är en dominoeffekt. När skidorten stänger, påverkas alla från hotell till restauranger och skiduthyrningar," förklarar en lokal företagsägare.

Klimatförändringens påverkan

Denna händelse lyfter fram den alltmer akuta frågan om hur klimatförändringar påverkar turistindustrin, särskilt i regioner som är beroende av vintersport.

Det är en varningssignal för andra skidorter och turistmål att anpassa sig till en ny verklighet där klimatet blir allt mer oförutsägbart.

La Sambuy må vara en av de första skidorterna att stänga, men det är osannolikt att den kommer att vara den sista om ingenting görs för att bekämpa klimatförändringarna.