Meddelar: Vill göra det olagligt i hela EU

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Vill göra det olagligt i hela EU

För fem år sedan trädde samtyckeslagen i kraft i Sverige. Nu är det dags att göra sex utan samtycke olagligt i hela EU, enligt Alice Bah Kuhnke och Annika Hirvonen från Miljöpartiet. De kritiserar den svenska högerregeringen för att inte försvara kvinnors rättigheter.

När Miljöpartiet först föreslog en samtyckeslag 2007, mötte de starkt motstånd. Kritiker hävdade att det inte skulle göra någon skillnad, att det skulle vara juridiskt omöjligt och leda till att oskyldiga skulle dömas. Men idag, fem år efter att lagen trädde i kraft, har antalet fällande domar i Sverige ökat med 75 procent och antalet åtal och fällande domar har fördubblats jämfört med innan lagen infördes. Liknande utveckling har observerats i andra länder som Danmark, som också har infört samtyckeslagstiftning.

Miljöpartiet är stolta över att ha varit pionjärer i denna fråga, och de fortsätter att kämpa för ökad jämställdhet. Men trots att införandet av samtyckeslagstiftningen är en viktig milstolpe, menar de att kampen måste fortsätta. Mer än hälften av EU:s medlemsländer saknar fortfarande sexualbrottslagstiftning som bygger på frivillighet. Nu vill Miljöpartiet att samtyckeslagen sprids till hela EU.

I EU-parlamentet arbetar Miljöpartiet för en europeisk samtyckeslag. Nyligen röstade EU-parlamentets utskott för medborgerliga rättigheter och jämställdhetsutskottet för EU:s första direktiv mot könsbaserat våld och våld i hemmet, där en samtyckeslagstiftning ingår. Detta är ett historiskt framsteg, menar de, men striden är långt ifrån över.

Den svenska högerregeringen har i ministerrådet gått med på Ungerns och Polens krav på att stryka alla referenser till samtycke i lagstiftningen. Bah Kuhnke och Hirvonen kritiserar regeringen för att inte försvara kvinnors rättigheter, särskilt med tanke på att sexuellt våld i Europa ökar. De menar att detta är ytterligare ett bevis på hur svag den liberala övertygelsen är hos regeringspartierna.

Miljöpartiet kommer att fortsätta kämpa för att skydda kvinnor från våldtäkt. De menar att samtyckeslagen har varit avgörande i Sverige för jämställdhetskampen, för brottsoffers upprättelse, och för att skulden ska läggas där den hör hemma – hos förövarna.

En europeisk samtyckeslag skulle göra skillnad och stärka rättssäkerheten för kvinnor, särskilt i länder där kvinnors rättigheter är mer hotade än någonsin. Den behövs för alla dem som utsatts för övergrepp runt om i EU men inte vågat gå till polisen för rädslan att inte bli trodda. För dem som skräckslaget legat blixtstilla under övergrepp och sen fått höra att det inte ens var ett övergrepp. För kvinnor som i rättsprocess efter rättsprocess misstänkliggjorts och hånats. För alla överlevare och för alla som kommer efter.

Miljöpartiet har alltid stått på barrikaderna i den feministiska kampen, även när motståndet har varit hårt. Det kommer de att fortsätta göra i EU-parlamentet också.