Nya lagändringar stärker skyddet för barn mot sexualbrott

Ida Hansson

6 dagar sedan

|

10/07/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Sedan lagändringen i augusti 2022 har Sveriges sexualbrottslagstiftning stärkt skyddet för barn, speciellt i fall där gärningsmannen inte är fysiskt närvarande.

Sedan den 1 augusti 2022 har förändringar i sexualbrottslagstiftningen inneburit ett utökat skydd för barn. Förändringarna rör framför allt hur brott utförda på distans behandlas, inklusive fall där gärningspersonen inte är fysiskt närvarande.

Enligt Emelie Källfelt, senior åklagare på Åklagarmyndighetens utvecklingscentrum, har lagändringarna täppt till tidigare luckor i lagen.

”Om en person via internet får ett barn att utföra en sexuell handling som spelas in, är det nu kriminellt, även om gärningspersonen inte är närvarande i realtid,” förklarar hon i ett pressmeddelande.

Ett annat betydande tillägg är brottet utnyttjande av barn för sexuell posering, som också breddades för att inkludera passiva offer, såsom sovande spädbarn eller barn med funktionsnedsättningar.

”Tidigare kunde inte en gärningsperson dömas om barnet var passivt, men nu har detta justerats,” tillägger Källfelt.

Dessutom har straffminimum för många sexualbrott mot barn höjts, där böter i stort sett är avlägsnade från straffskalorna. Presumtionen för fängelse har införts för dessa brott med tanke på deras natur.

Källfelt betonar att lagändringen återspeglar en skärpt syn på sexualbrott mot barn: ”Samhället ser nu brott begångna via internet som lika allvarliga som de som utförs vid fysiska möten. Fler situationer klassificeras som allvarligare gärningar och reflekterar bättre den sexuella kränkningen som barnet utsatts för.”