Ökande Amerikanskt stöd för Putin

10/02/2024 12:47

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Amerikanerna blir allt mer positiva till Putin.

Mest läst idag

I en tid där den geopolitiska dynamiken mellan Ryssland och USA fortsätter att utvecklas, noteras en ökande positiv inställning bland amerikaner mot Rysslands president Putin.

Denna trend, som belysts genom en Yougov-undersökning visande en ökning av Putins popularitet från 15 till 26 procent bland amerikaner under fyra år, har väckt oro bland analytiker.

Enligt Björn Ottosson, USA-forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), kan denna utveckling ses i ljuset av det populistiska och nationalistiska narrativ som sprids, inte minst genom högerextrema perspektiv som Ryssland aktivt försöker förstärka.

Kontroversen kring det förra Fox-ankaret Tucker Carlsson och hans intervju med Putin exemplifierar hur Rysslands ledare utnyttjar västerländska plattformar för att främja en agenda som syftar till att splittra Europa och försvaga banden mellan EU, NATO, och USA.

Ottosson pekar på att Putins långsiktiga mål inkluderar att försvaga stater individuellt genom att nöta ner dem med ett redan etablerat populistiskt narrativ. Det rapporterar TV4 Nyheterna.

Carlssons kritik mot USA:s utrikespolitik och överstatliga institutioner, liksom hans beskrivningar av en elit som missbrukar amerikanska skattemedel för krigsföring, spelar direkt in i Putins händer.

Denna utveckling är särskilt bekymmersam för Europa, som står inför risken att se transatlantiska relationer erodera i takt med att den populistiska retoriken vinna mark i USA.

Om Donald Trump, som anses ha en respektfull relation till Putin, återigen blir president, kan detta ytterligare stärka Rysslands position och påverka globala maktbalanser.

Ottossons analys understryker hur Putins förmåga att resonera med den amerikanska högern, genom att motsätta sig vad han kallar "globalisternas ideologiska idéer" och den så kallade "woke-agendan", bidrar till hans växande popularitet.

Detta fenomen speglar en bredare trend där makt och populism blir allt mer attraktivt, vilket kan ha djupgående konsekvenser för internationell politik och säkerhet.

Denna utveckling ställer Europa inför utmaningen att navigera i en alltmer komplicerad geopolitisk miljö, där Rysslands influens över amerikanska åsikter kan förändra spelreglerna för internationella relationer och säkerhetspolitik.