Oroväckande: Nedsänkta bidrag hotar stödet till våldsutsatta kvinnor

Skriven av Ida Hansson

4 veckor sedan

|

25/04/2024
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Socialstyrelsen har minskat bidragen till Brottsofferjourens arbete.

Veronica Nordberg, verksamhetsledare på Brottsofferjouren Norrbotten, uttrycker djup oro för framtiden på grund av kraftiga nedskärningar i de statliga bidragen.

Socialstyrelsen har minskat bidragen till Brottsofferjourens arbete med stöd till våldsutsatta kvinnor med 66 procent.

Denna minskning av resurser innebär att Brottsofferjouren måste skära ned på det stöd de kan erbjuda. ”Stödet vi har kunnat ge tidigare måste vi minska på, för vi har inte resurserna,” säger Nordberg enligt tidningen Mitt i.

Situationen förvärras ytterligare av nya regler som tvingar flera kvinnojourer i Norrbotten att stänga, vilket minskar tillgången på hjälp för de som är utsatta för våld i nära relationer.

Brottsofferjouren, som bistår med stöd och hjälper till med att till exempel upprätta en polisanmälan, påverkas direkt av dessa nedskärningar.

Nordberg efterlyser att kommunerna tar ett större ansvar för att lösa situationen.

För närvarande har Brottsofferjouren avtal med endast fyra av Norrbottens fjorton kommuner, vilket ytterligare begränsar deras möjligheter att erbjuda hjälp.