Överläkare: “Vi badar i syfilis just nu”

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Könssjukdomar som klamydia och gonorré har tagit sig vägen tillbaka. Tillfällen av syfilis har till och med ökat kraftigt under 2021.

På 60- och 70-talet i Sverige var texten “ Ikväll får 107 svenskar gonorré” en del av en kampanj från FRSU, Riksförbundet för sexuell upplysning.

På den tiden var gonorré den vanligaste könssjukdomen i Sverige med uppemot 40.000 fall årligen. Det skriver Aftonbladet.

Mycket på grund av - eller snarare tack vare- kampanjen minskade smittspridningen och i mitten av 90-talet var det ungefär et par hundra fall per år.

Efter att ha legat på en ganska så låg nivå ökade antalet konstaterade fall drastiskt mellan 2009 och 2019, från drygt 600 till över 3.200 fall per år.

Under 2020 landade antalet fall på knappt 2.700, en minskning med 17 procent. Årets elva första månader pekar på en liknande siffra för 2021.

“Det ser ut som att vi ligger kvar på ungefär samma antal fall av gonorré även i år”, säger Inga Velicko, epidemiolog på Folkhälsomyndigheten.

Utveckligen går åt rätt håll men pandemins framfart i samhället gör det svårt att värdera siffrorna. Men en sjukvård som är under hårt press har provtagningen för könssjukdomar länge skjutits tillbaka, vilket leder till att färre fall upptäcks.

Samtidigt har kontaktytorna för nya sexuella förbindelser varit  väldigt begränsade, vilket sannolikt bidragit till minskad smittspridning.

Så hur mycket kan vi egentligen lita på statistiken?

“Det är förstås svårt att säga. Vi har inte tillräckligt med testdata för 2021 tillgänglig ännu. Testar vi inte så hittar vi självklart inte, men i ett längre perspektiv så har testningen för både klamydia och gonorré ökat varje år till och med 2019, med fortsatt möjlighet att beställa hemtest även under pandemin. Det tyder på att minskningen vi ser för klamydia är en sann minskning”, säger Inga Velicko.

Trenden kanske går åt rätt håll för klamydia och gonorré, men värt är det med den allvarliga könssjukdomen syfilis.

Under 90-talet var sjukdomen inte alls dominerande, men sedan millennieskiftet har det skett en stadig ökning.

Konstaterade fall mer än fördubblades mellan 2011 och 2020 och Folkhälsomyndighetens preliminära siffror, om än mycket osäkra, pekar på en kraftig ökning 2021.

“Vi har sett en ökning tio år i rad nu, och kurvan pekar brantare och brantare. Jag räknar med över 300 fall i år bara hos oss. Vi badar i syfilis just nu”, säger Finn Filén, överläkare på mottagningen Venhälsan på Södersjukhuset i Stockholm som vänder sig till män och transpersoner som har sex med män.

Gonorré, klamydia och syfilis smittar framförallt genom oskyddat samlag. Kondomen är och förblir därför det bästa skyddet.

Något hundraprocentigt skydd mot könssjukdomar finns emellertid inte att få tag i. Syfilis, klamydia och gonorré är lömska sjukdomar på så vis att många drabbas utan att få minsta symtom. Det betyder att smittan lätt sprids vidare av intet ont anande bärare.

För mer information, eller vid frågor gällande sex, kan du vända dig till rfsu.se