Pensionärer kan få upp till 5.675 kronor i specialtillägg

Skriven av Henrik R

49 veckor sedan

|

29/06/2023
Folkpensionärer har rätt till upp till 5.675 kronor i detta tillägg per år.

Priserna stiger på allting - även värme. Därför är det extra viktigt att man utnyttjar alla möjligheter man har för att få stöd från staten.

Är man folkpensionär, kan man ansöka om att få ett värmestöd. Enligt de gamla reglerna från före 2003 gäller detta också för förtidspensionärer

Så fördelas det Man kan högst få bidrag till värmekostnader upp till 22.700 kronor per år. Som ensamstående måste man dock alltid själv betala de första 5.500 kronor per år.

Hur mycket du egentligen har rätt till beror på dina kostnader. Det fördelas i tre stadier, som ser ut på följande sätt:

Värmestöd ges med 75 procent av dessa kostnader:

5.501 - 13.700 kronor per år för ensamstående

8.251 - 13.700 kronor per år för par

Värmestöd ges med 50 procent av värmekostnader från 13.701 - 18.300 kronor per år

Värmestöd ges med 25 procent av värmekostnader från 18.301 - 22.700 kronor per år

Det maximala beräkningsunderlaget kan höjas med 6.800 kronor per år per vuxen i hushåll med fler än två personer.

Du kan beräkna exakt hur mycket du kan få i värmestöd här

Extra värmestöd År 2021 har regeringen avsatt en extra pott på 100 miljoner kronor, som kan sökas för att täcka extra värmekostnader. Detta har gjorts på grund av de stigande priserna på värme.

Du kan ansöka om pengar i din kommun, om din värmefaktura stiger.

Du måste ansöka om ett personligt tillägg

Hur värms din bostad upp Du kan få värmestöd oavsett hur din bostad värms upp. Och stödet kan sökas av alla oavsett om man bor i hyres-, bostadsrätts- eller äganderätt.

När beloppet beräknas, görs detta baserat på ett genomsnitt av de senaste tre årens dokumenterade värmekostnader. Därför är det viktigt att spara dessa.

Fjärrvärme Om du använder fjärrvärme eller någon annan form av kollektiv värmeförsörjning beräknas ditt värmestöd endast utifrån 90% av din värmefaktura. De sista 10% täcker kostnader för drift och underhåll.

El-värme Om ditt hem är eluppvärmt dras det årliga el-förbruket av. För ensamstående är det 3.700 kronor per år och för samboende och gifta par 4.800 kronor per år

Gas Om ditt hem värms upp med gas finns det, liksom med el, ett avdrag. Det är 700 kronor per år för ensamstående och 800 kronor för samboende par.