Prins Williams historiska beslut för Kate Middleton

Skriven av Ida Hansson

Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons
Prins William bryter traditionen.

I en tid då prinsessan av Wales, Kate, kämpar mot cancer, har prins William, prinsen av Wales, visat sig vara en omsorgsfull och stödjande make på ett sätt som är helt utan föregång i den kungliga historien.

Hans agerande markerar en betydande avvikelse från tidigare prinsar av Wales och skriver om reglerna för hur kungliga makar bör agera.

Historiskt sett har kungliga makar haft en meritlista som kan beskrivas som "absolut förfärlig", med handlingar som sträckt sig från likgiltighet till regelrätt grymhet mot sina fruar. Drottningar och prinsessor har traditionellt sett haft till uppgift att producera arvingar och sedan hålla sig i bakgrunden, ofta helt bortglömda. Men William har, lyckligtvis, valt en annan väg.

Det skriver News.com.

I januari kom nyheten att Kate hade genomgått bukkirurgi på London Clinic. Samtidigt meddelades det att William inte skulle följa den stoiska, okänsliga traditionen att sätta plikten före grundläggande anständighet. Istället valde han att vara "pappa på fulltid", som Sunday Times uttryckte det, med ett fokus på att vara vid sin frus och sina barns sida. Inom Wales hushåll är mottot nu "100 procent familj först".

Denna inställning har fått stor uppmärksamhet och lovord.

Det var förra helgen som Kate, prinsessan av Wales, avslöjade att hon har cancer. Tillkännagivandet gjordes av en ensam prinsessa sittandes på en bänk i Windsor, ett val hon själv gjort, enligt Sunday Times.

Detta är i sig en ovanlig handling för en kunglig fru, att ta kommandot och fatta beslut om sitt eget välbefinnande.

Prins Williams agerande är inte bara en personlig triumf utan också en offentlig demonstration av en modernare, mer jämlik syn på äktenskap och partnerskap inom den kungliga familjen. Detta står i skarp kontrast till tidigare generationers prinsar av Wales, vilket gör Williams handlingar till en historisk milstolpe.