Psykolog analyserar Putins beteende: Väst behöver en ny stratei

Skriven av Ida Hansson

38 veckor sedan

|

19/09/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En framstående psykolog har genomfört en djupgående analys av den ryske presidentens beteende.

Enligt psykologen är Putins handlingar inte enbart aggressiva, som många i väst tror, utan snarare en del av en större, väl genomtänkt strategi.

Psykologen, som har studerat Putins offentliga framträdanden och tal, menar att den ryske ledaren drivs av en komplex uppsättning motivationer som ofta missförstås av västerländska beslutsfattare.

För att utveckla en mer effektiv västerländsk strategi är det viktigt att förstå de psykologiska faktorer som påverkar Putin, betonar hon.

Enligt psykologen reflekterar Putins beteende ofta ett djupt rotat behov av kontroll och en önskan att återställa Rysslands status som en global makt.

"Han är motiverad av en känsla av historisk orättvisa och en önskan att återta det han anser att Ryssland har förlorat," tillägger hon.

Psykologen påpekar också att Putins handlingar inte enbart syftar till att provocera väst, utan också att konsolidera sin makt inom Ryssland.

"Han använder utrikespolitik för att stärka sin position hemma, ofta genom att skapa externa konflikter för att avleda uppmärksamheten från interna problem," förklarar hon.

Hon lyfter fram att förståelsen för de psykologiska faktorer som påverkar Putin kan vara nyckeln till att utveckla en mer effektiv västerländsk strategi.

Detta inkluderar att förstå hans komplexa motivationsstruktur och hur den påverkar hans beslutsfattande, både på den internationella arenan och inom Ryssland.