Regeringen intensifierar åtgärder mot eskalerande våldet: Dubblar straff för grovt vapenbrott

27/09/2023 10:30

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Fördubblar straffet.

Mest läst idag

Justitieminister Gunnar Strömmer (M) inkallar till ett extraordinärt möte för att hantera den eskalerande våldssituationen i Sverige.

På en presskonferens karakteriserar han situationen som extremt allvarlig och unik i sitt slag i Sverige.

"Vi gick in i 2023 med en mycket dyster bakgrund från 2022, särskilt när det gäller dödliga skjutningar och sprängattentat. Att vända denna utveckling kommer att ta tid, och det kan till och med förvärras innan det blir bättre," säger Strömmer enligt Aftonbladet.

Enligt justitieministern kommer regeringen att presentera tre nya förslag:

  1. Dubbla Straffet För Grovt Vapenbrott: Från och med den 1 april kommer minimistraffet för grovt vapenbrott, inklusive hantering av sprängmedel, att fördubblas.

  2. Avskaffa Sekretesshinder: Regeringen planerar att ta bort sekretesshinder som för närvarande komplicerar samarbetet mellan myndigheter och andra aktörer som arbetar inom detta område.

  3. Förbättrat Stöd Till Brottsoffer: Justitieministern nämner även det omfattande sprängdådet i västra Stockholm i mars och påpekar att sådana händelser, som i allt större utsträckning drabbar personer som inte har några kopplingar till kriminella nätverk, aktualiserar nya frågor ur ett brottsofferperspektiv. Regeringen ger Brottsoffermyndigheten i uppdrag att utse en huvudansvarig för brottsofferstödet.

Dessa åtgärder syftar till att hantera den ökande våldssituationen i Sverige och att stärka tryggheten för medborgarna.