Rekordhöga hyreshöjningar hotar miljontals svenskar

Ida Hansson

34 veckor sedan

|

21/11/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
För närvarande pågår förhandlingar som kan resultera i betydande hyreshöjningar för miljontals svenskar som bor i hyresrätter nästa år.

Parterna i dessa förhandlingar har ännu inte nått en överenskommelse, och det råder stor osäkerhet om hur mycket hyrorna kommer att öka.

Enligt Hem och Hyra blev förra årets genomsnittliga hyreshöjning cirka 4 procent, vilket var den högsta ökningen under 2000-talet.

Detta år kan dock bli ännu dyrare för hyresgästerna. För närvarande ligger genomsnittet av hyresvärdarnas yrkanden på en ökning om 10,5 procent över hela landet, med ännu högre krav i storstadsregionerna Stockholm och Göteborg, där siffrorna når upp till 12 procent.

Erik Elmgren från Hyresgästföreningen uttrycker oro över de potentiella konsekvenserna av dessa höjningar i SVT:s Morgonstudio.

Han påpekar att många hyresgäster redan är ekonomiskt pressade och varnar för att ytterligare höjningar kan göra det svårt för dem att ha råd att bo kvar. Elmgren anser att fastighetsägarna, som har haft en framgångsrik period med låga räntor och ökade fastighetsvärden, nu överför kostnaderna till hyresgästerna.

Å andra sidan framhåller Rikard Ljunggren från Fastighetsägarna att för låga hyreshöjningar kan få negativa konsekvenser för fastigheternas underhåll.

Han betonar att många av medlemmarna i branschen är småföretagare som kämpar ekonomiskt.

Utan tillräcklig kostnadstäckning kan underhållet av fastigheterna bli lidande, vilket i slutändan drabbar hyresgästerna.