Röd varning från SMHI: Extremt höga flöden

20/08/2023 07:49

Henrik R

Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Röd varning från SMHI

Mest läst idag

SMHI har utfärdat en röd varning för extremt höga flöden i Delångersån på grund av den senaste tidens regn.

Denna varning indikerar en mycket hög risk, och invånare i berörda områden bör vara särskilt uppmärksamma och vidta nödvändiga försiktighetsåtgärder.

Utöver den röda varningen har flera orange varningar utfärdats för översvämning i olika delar av landet, inklusive Orsasjön, Siljan, Testeboån, Färnebofjärden och Dalälven uppströms mot Näs Bruk, bland andra.

Dessa varningar pekar på stora regnmängder som orsakar risk för översvämning av sjöar och vattendrag.

Det är viktigt att invånare i de berörda områdena håller sig uppdaterade om situationen, följer råd och anvisningar från myndigheter och undviker riskfyllda områden.

Med tanke på de nuvarande väderförhållandena rekommenderas allmänheten att ladda ner SMHIs väderapp för att få notiser om varningar och meddelanden.

Detta kan hjälpa till att hålla sig informerad och förberedd på eventuella förändringar i vädersituationen.

Klicka här för att komma tillbaka