Röda varningar från SMHI: Extrema flöden och översvämningar hotar Sverige

Skriven av Henrik R

40 veckor sedan

|

19/08/2023
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Röda varningar från SMHI.

Sverige står inför en rad röda varningar, enligt den senaste uppdateringen från SMHI. Med extremt höga flöden och risk för översvämningar i flera regioner, uppmanas invånarna att vara extra försiktiga och förberedda.

Både Delångersån och Gavleån har rapporterat extremt höga flöden på grund av den senaste tidens regn.

Särskilt i Gavleån har de höga vattenstånden i Storsjön uppströms orsakat dessa flöden.

Översvämningar har blivit en växande oro i flera regioner, inklusive Delångersån, Orsasjön, Siljan, Testeboån, Färnebofjärden, Arbogaån och Hjälmaren.

I vissa områden, som Siljan, förväntas sjön nå en nivå på 162,7 m.ö.h., vilket motsvarar nivåerna under sommaren 1995.

Framtida prognoser

Medan röda varningar är i kraft, är det viktigt att invånarna håller sig uppdaterade om den senaste väderinformationen och vidtar nödvändiga försiktighetsåtgärder. SMHI fortsätter att övervaka situationen noggrant och kommer att ge uppdateringar när mer information blir tillgänglig.

Klicka här för att komma tillbaka till förstasidan