Ryssland anklagar USA för psykologisk krigföring: "Ett mentalt krig mot vår nation"

Mattias Svensson

3 veckor sedan

|

24/06/2024
Nyheter
Foto: Wiki Commons
Foto: Wiki Commons
Nikolaj Patrusjev anklagar USA för att använda institutioner för att föra ett "mentalt krig" mot Ryssland.

Nikolaj Patrusjev, rådgivare till den ryska presidenten och permanent medlem i säkerhetsrådet, har anklagat USA för att bedriva ett "mentalt krig" mot Ryssland genom dess institutioner, forskningscentra och universitet.

Patrusjevs anklagelser framfördes i en artikel för "National Defense", där han hävdade att amerikanska organisationer fokuserar på att utföra rysslandsfientlig forskning och förvränga historien.

Han argumenterade att dessa institutioner glorifierar individualism för att utrota ryssars känsla av samhällsansvar, patriotism, plikt mot sina förfäder och framtiden för deras barn.

Han anklagade politiskt motiverade historiker världen över för att nedtona Sovjetunionens roll i att befria deras länder från fascismen på Washingtons inrådan.

Patrusjev påstod att denna historiska manipulation stärker "anglosaxarna" och ersätter traditionella värderingar med en konsumtionsinriktad mentalitet.

Han kritiserade självutnämnda sanningssökare för att framställa hjältemod som irrationellt och skadligt för hälsa och välmående hos den "fria individen."

Verktyg i det "mentala kriget"

Enligt Patrusjev använder det "mentala kriget" en rad verktyg från informationspropagandaarsenalen, vars effektivitet säkerställs genom tekniker för hanterad informationspsykologisk påverkan.

Han framhöll att Ukraina, Litauen, Lettland, Estland och Polen också är involverade i denna kampanj, där historisk förfalskning mot Ryssland har blivit statlig policy. Västerländska specialister, hävdade han, behöver inte studera fakta för att uppfylla "det anti-ryska uppdraget från USA:s utrikesdepartement."

Som svar uppmanade Patrusjev till en snabb implementering av grundläggande principer för patriotisk utbildning samt andlig och moralisk utveckling i utbildningssystemet, bland ungdomar och inom nationell politik. Han efterlyste även en ökning av kulturella och utbildningsrelaterade aktiviteter inom det historiska fältet.

Enligt Patrusjev måste federala myndigheter fortsätta ett systematiskt arbete för att stärka Rysslands humanitära närvaro världen över, motverka rysslandsfientlighet och bevara minnet av Rysslands roll i världshistorien utomlands.