Säpo rapporterar: Så är terrorhotnivån för Sverige 2024

13/02/2024 12:22

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Säpo kommer nu med en rapport om terrorhotnivån i Sverige 2024.

Mest läst idag

Det framgår av ett uttalande från Säkerhetspolisen (Säpo) att Sverige står inför fortsatta utmaningar relaterade till säkerheten, med en terrorhotnivå som kvarstår på en hög nivå, fyra av fem, enligt Nationellt center för terrorhotbedömning (NCT).

Detta år har särskilt pekat ut Sverige som ett mål för internationella islamistiska organisationer, vilket markerar en förändring från tidigare när Sverige sågs som ett av flera möjliga mål i västvärlden.

Ahn-Za Hagström, chefen för NCT, framhåller i ett pressmeddelande att det inte har skett några signifikanta förändringar i bedömningen av terrorhotet jämfört med föregående år, trots en rad händelser under 2023 som kunnat påverka säkerhetsläget.

Bedömningen att hålla terrorhotnivån oförändrad vid fyra gjordes av Säkerhetspolischefen redan den 7 januari, baserat på ökade osäkerhetsfaktorer samt potentialen för stora effekter av specifika händelser.

Specifik oro uttrycks för risken för terrorattentat från grupper associerade med våldsbejakande islamism och till viss del även våldsbejakande högerextremism.

Denna situation betonar behovet av ökad vaksamhet och fortsatta säkerhetsåtgärder för att möta de hot som landet står inför.

Säpos och NCT:s uttalande visar på en fortsatt komplex och utmanande säkerhetssituation som kräver ständig uppmärksamhet och anpassning till den rådande hotbilden.