Skogskyrkogårdens pulkaåkning väcker återigen debatt

07/12/2023 13:20

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Wikipedia Commons
Foto: Wikipedia Commons
Pulkaåkning på Skogskyrkogården väcker återigen debatt.

Mest läst idag

Skogskyrkogården, en plats av stillhet och eftertanke, har nyligen blivit centrum för en oväntad kontrovers.

Besökare har uttryckt sitt missnöje över familjer som använder kyrkogården för pulkaåkning, vilket har lett till flera klagomål till kyrkogårdsförvaltningen och lokaltidningen Mitt i.

En besökare uttryckte sin frustration till tidningen Mitt i:

"Skogskyrkogården är en plats för frid, inte för skrikande barnfamiljer på pulkor." Denna åsikt delas av flera andra som har kontaktat kyrkogårdsförvaltningen.

Annelie Sjöström, kommunikationschef vid kyrkogårdsförvaltningen, bekräftar att kyrkogården är en allmän plats och att det därför inte är möjligt att ha väktare som övervakar området.

Hon betonar dock vikten av att besökarna visar hänsyn: "Det är olämpligt att åka pulka här. Vi uppmanar besökare att respektera de sörjande."

För att hantera situationen planerar förvaltningen att sätta upp skyltar som avråder från pulkaåkning, en åtgärd som tidigare år inte alltid varit effektiv.

Sjöström påpekar att de lokala ordningsföreskrifterna inte förbjuder åkningen, men de inkluderar regler om alkoholkonsumtion och ansvar för husdjur.