SMHI ftfärdar varning för skyfallsliknande regn

Skriven av Henrik R

38 veckor sedan

|

25/08/2023
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
SMHI ftfärdar varning för skyfallsliknande regn

SMHI har utfärdat gula varningar för Svealand och sydligaste Norrland, med förväntningar om skyfallsliknande regn under helgen. Varningarna betonar att det intensiva regnandet riskerar att orsaka översvämningar i de utpekade områdena, särskilt i områden där marken fortfarande är blöt från tidigare regn.

Flera städer, inklusive Falun, Gävle, Karlstad, Örebro, Västerås och Uppsala, riskerar att drabbas av regnvädret.

Enligt SMHI kan invånarna i de berörda områdena uppleva:

  • Höga strömhastigheter i vattendragen.

  • Flöden som uppstår i genomsnitt vart 5:e till 25:e år.

  • Översvämmad mark i direkt anslutning till bäckar och åar i samband med förhöjt vattenstånd.

Varningen Gäller från Lördag till Måndag

Varningen är i kraft från lördag till måndag nästa vecka. Placeringen av regnet är osäker, och flödena väntas stiga över gul varningsnivå i de delar av varningsområdet där stora regnmängder faller.

Efter en blöt helg förväntas vädret stabilisera sig i mitten av nästa vecka. SMHI:s preliminära prognos tyder på ostadig väder över hela landet på måndag, men ett högtryck kan etablera sig över landet i mitten av veckan, även om det fortfarande är osäkert.