SMHIs varning: Kulingvarningar för flera regioner

Henrik R

48 veckor sedan

|

16/07/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Kulingvarningar för flera regioner.

SMHI, Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, har utfärdat flera kulingvarningar för söndagen den 16 juli. Varningarna är av gul karaktär, vilket indikerar vindhastigheter mellan 14 och 17 m/s, och berör flera regioner, inklusive Bottenviken, Norra Kvarken, Norra Bottenhavet och Skagerrak.

Dessa kulingförhållanden kan orsaka problem för fritidsbåtar och mindre yrkesfartyg.

I Bottenviken kan man förvänta sig sydliga eller sydostliga vindar på 15 m/s på söndag kväll. Varningen gäller från kl. 19.00 till kl. 23.00.

Norra Kvarken kommer att uppleva sydliga eller sydostliga vindar på mellan 14 och 17 m/s på söndagseftermiddag, varefter förhållandena förväntas avta på kvällen. Här gäller varningen från kl. 14.00 till kl. 20.00.

I Norra Bottenhavet har det också utfärdats en kulingvarning. Sydliga eller sydostliga vindar på mellan 14 och 17 m/s förväntas på söndag förmiddag, med vindarna avtagande på kvällen. Denna varning gäller från kl. 10.00 till kl. 19.00.

Skagerrakregionen kommer att uppleva sydvästliga vindar på mellan 14 och 17 m/s på söndagseftermiddag. Vindarna här förväntas avta under natten till måndag. Varningen gäller från kl. 13.00 på söndagen till kl. 05.00 på måndagen.

Båtägare och operatörer av mindre yrkesfartyg uppmanas att vara extra försiktiga och överväga att skjuta upp sjöfarten tills förhållandena förbättras. Var säker till sjöss och respektera väderkraften.