Stor polisinsats efter fem personer rymt från fängelse

Skriven av Henrik R

Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Stor polisinsats efter fem personer rymt från fängelse.

En dramatisk händelse utspelade sig vid lunchtid på söndagen vid ett fängelse i Norrköping. Fem fångar lyckades på något sätt rymma från anstalten Skenäs, vilket ledde till en omfattande polisinsats.

Anstalten Skenäs, belägen på Vikbolandet cirka tre mil utanför Norrköping, är en anstalt för män med säkerhetsklass 3 och saknar ordentliga rymningshinder. Det är Sveriges största fängelse med den säkerhetsklassningen och har 164 platser.

Polisen arbetar nu intensivt för att fånga de rymda fångarna. "Vi är där och jobbar och försöker få tag i de där, men lyckas inte. Så de blir efterlysta efter det", säger vakthavande befäl Robert Gustafsson.

Trots detta försäkrar Kriminalvårdens pressjour att det inte finns någon fara för allmänheten. "De är efterlysta av oss enligt rutin och polisen letar efter dem enligt rutin", säger Monica Bergström vid Kriminalvårdens pressjour.

Skenäs anstalt saknar direkta rymningshinder, vilket skiljer den från anstalter med högre säkerhetsklassning. "Den högsta säkerhetsklassen av slutna anstalter. Anstalter i säkerhetsklass 1 utrustas för att klara de mest riskfyllda intagna", förklarar Kriminalvården.

Anstalter med säkerhetsklass 2 är slutna anstalter med lägre säkerhetsnivå och kan ha olika grad och form av övervakning och kontroll. Vissa har mur och staket, vissa är renodlade behandlingsanstalter medan andra har ett blandat innehåll i verksamheten.