Stor utmaning för vården: Över en miljon svenskar i riskzonen

Ida Hansson

43 veckor sedan

|

13/09/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Över en miljon svenskar befaras vara i riskzonen.

Socialstyrelsen har nyligen reviderat sina riktlinjer för vad som anses vara riskbruk av alkohol.

Enligt de nya gränsvärdena bör män inte konsumera mer än 10 standardglas alkohol per vecka. För kvinnor är gränsen oförändrad och ligger också på 10 standardglas.

Denna ändring har stora konsekvenser för den svenska befolkningen. Fredrik Spak, överläkare och docent vid beroendekliniken på Sahlgrenska, varnar för att över en miljon svenskar nu befinner sig i riskzonen för alkoholmissbruk.

Detta inkluderar cirka 450 000 kvinnor och 900 000 män, vilket totalt blir 1,35 miljoner svenskar.

Vården under press

Denna situation utgör en stor utmaning för den svenska hälso- och sjukvården, som redan är överbelastad med andra uppgifter.

"Det är inte så lätt att få det att hända," säger Fredrik Spak enligt Göteborgs-Posten.

Han uppmanar personer i riskzonen att söka hjälp från andra aktörer och nämner att det finns bra information på 1177 som en bra startpunkt.

Thomas Lindén, avdelningschef för kunskapsstyrning för hälso- och sjukvården på Socialstyrelsen, betonar att riskbruk av alkohol varierar mellan individer.

Det är viktigt att göra en individuell bedömning baserad på flera faktorer som ålder, dryckesmönster och allmän hälsa.

De nya riktlinjerna från Socialstyrelsen har satt fokus på en allvarlig och växande hälsofråga i Sverige.

Med över en miljon svenskar i riskzonen för alkoholmissbruk är det tydligt att det behövs en omfattande och mångfacetterad strategi för att hantera situationen.