Stora ekonomiska utmaningar för Sveriges Radio: Ska spara en kvarts miljard per år

Ida Hansson

40 veckor sedan

|

13/09/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Sveriges Radio står inför stora ekonomiska utmaningar.

Sveriges Radio har meddelat att de kommer att genomföra omfattande besparingar på upp till 250 miljoner kronor årligen från 2024.

En kombination av faktorer, inklusive den högsta inflationen på 30 år och ökade hyreskostnader, har tvingat företaget att agera.

Personal och programutbud drabbas

Enligt Cilla Benkö kommer besparingarna sannolikt att leda till uppsägningar av anställda, även om det ännu är för tidigt att säga hur många eller inom vilka delar av företaget.

Johanna Lindblad Ahl, ordförande i fackklubben på Sveriges Radio, uttrycker oro över att mer än hälften av den aviserade sparsumman kommer att tas från programenheten, vilket kommer att påverka journalistiken.

Trots Sveriges Radios centrala roll i civil beredskap har det inte funnits någon möjlighet att få extra finansiering från regeringen.

Sveriges Radio står inför en svår balansgång mellan att uppfylla sina publicistiska och tekniska mål och att säkerställa ekonomisk stabilitet. Det meddelar Sveriges Radio.

"Vi kommer inte att kunna erbjuda publiken allt det vi erbjuder dem i dag. Exakt vad vi måste plocka bort vet vi inte ännu. Men vi har varit tydliga med att vi måste prioritera hårdare. Det gäller både vårt innehåll och vårt utbud, men också vår tekniska utveckling," avslutar Benkö.