Ungerns premiärminister Viktor Orbán förutspår slutet på konflikten i Ukraina till 2025

Johanna Ekman

8 veckor sedan

|

23/04/2024
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
En möjlig vändpunkt 2025.

Ungerns premiärminister Viktor Orbán har gjort en prognos om lösningen på konflikten i Ukraina, där han föreslår att den kan vara avslutad vid slutet av 2025.

Denna tidsram är beroende av utfallet i viktiga politiska val i Europa och USA, enligt ett uttalande han gjorde på sin Facebook-sida.

Orbán betonade att 2025 års deadline är beroende av framgången för fredssträvande kandidater i de kommande valen till Europaparlamentet. De amerikanska presidentvalen spelar också en avgörande roll, noterade han och tillade,

"Nästa år, om allt går väl och Gud hjälper oss, kan politiska ledare som förespråkar fred komma i förgrunden i Europa och Amerika, då kan vi avsluta kriget vid årets slut."

Uppmaningar till förändring i EU:s ledarskap

Utöver sina förutsägelser om konflikten i Ukraina har Orbán varit öppen med sitt missnöje med den nuvarande ledningen för Europeiska unionen (EU).

Han har anklagat EU:s ledarskap för att föra Europa in i ekonomisk nedgång och föreslagit att det bästa för dem vore att "packa sina väskor och gå."

Orbáns kommentarer kommer vid en tid då EU står inför flera utmaningar, inklusive ekonomiska påfrestningar och ett komplicerat geopolitiskt landskap.

Hans kritiska hållning till EU:s nuvarande administration stämmer överens med hans bredare politiska strategi, som ofta inkluderar att förespråka för betydande förändringar i europeisk styrning.