USA får tillgång till svenska militärbaser: Ska stärka Natos försvar

04/12/2023 12:08

Ida Hansson

Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Innehållet i avtalet är ännu inte offentligt.

Mest läst idag

Sverige står inför att underteckna ett avtal som ger amerikansk militär rätt att använda vissa svenska militärbaser.

Detta avtal, som förväntas signeras i Washington nästa vecka, är en del av en större strategi för att stärka Natos försvarskapacitet, särskilt på dess nordflank.

Innehållet i avtalet är ännu inte offentligt, men det följer en liknande modell som de avtal USA tidigare har slutit med Norge och Finland.

Robert Dalsjö, försvarspolitisk expert vid Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), förklarar enligt TV4 Nyheterna att USA:s strategi innebär en mer rörlig närvaro globalt, där styrkor snabbt kan ompositioneras för att samarbeta med allierade och partnerländer.

I avtalet med Norge ges USA tillträde till tre flygbaser och en marinbas.

Dalsjö förutspår att det svenska avtalet kommer att innebära liknande arrangemang, där USA kan ha dedikerade områden inom svenska baser för lagring och snabb insats.

Det är dock inte troligt att amerikansk personal permanent kommer att vara stationerad på de svenska baserna.

Snarare handlar det om att ha utrustning och materiel redo i specifika områden av baserna, markerade med amerikanska symboler och säkerhetsåtgärder.

Det norska avtalet specificerar att USA får fritt tillträde till de överenskomna anläggningarna för olika militära aktiviteter, inklusive övningar och logistik.

Norge har dock klargjort att kärnvapen inte får lagras på deras territorium, en linje som inte påverkas av avtalet.

Detta nya steg i det svensk-amerikanska försvarssamarbetet markerar en viktig utveckling i regionens säkerhetspolitik och Natos förmåga att snabbt svara på potentiella hot.