Varningar för höga flöden och översvämningar i Sverige

Henrik R

46 veckor sedan

|

22/08/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock.com
Foto: Shutterstock.com
Varningar för höga flöden och översvämningar i Sverige.

SMHI har utfärdat flera varningar över hela Sverige på grund av de senaste tidens regn. Här är en sammanfattning av de mest akuta varningarna:

Röd - Höga flöden

  • Delångersån: Extremt höga flöden orsakade av den senaste tidens regn.

Orange - Översvämning

  • Delångersån: 6 delvarningar för stora regnmängder som orsakar risk för översvämning av sjöar och vattendrag.

  • Orsasjön: 9 delvarningar för höga flöden och risk för översvämning.

  • Siljan: 43 delvarningar för kraftiga regn och höga flöden som har lett till en risk för översvämning. Sjön beräknas kulminera vid en nivå på 162,7 m.ö.h. runt 18/8, vilket motsvarar nivån under sommaren 1995.

  • Testeboån: 6 delvarningar för stora regnmängder som orsakar stigande vattennivåer och risk för översvämningar.

  • Färnebofjärden och Dalälven uppströms mot Näs Bruk: 10 delvarningar på grund av senaste tidens regn som finns det risk för översvämning.

  • Arbogaån: 2 delvarningar för stora regnmängder som har lett till risk för översvämning av sjöar och vattendrag.

  • Hjälmaren - Eskilstunaån: 2 delvarningar för stora regnmängder som har lett till risk för översvämning av sjöar och vattendrag.

Orange - Höga flöden

  • Hamrångeån, Nedre Österdalälven, Gavleån, Dalälven, Kolbäcksån: Senaste tidens regn har orsakat mycket höga flöden.

Gul - Höga flöden

  • Testeboån, Kolbäcksån, Eskilstunaån, Arbogaån: Senaste tidens stora mängder regn har lett till höga flöden.

SMHI uppmanar allmänheten att vara försiktig och hålla sig uppdaterad om väderförhållandena.