WHO med upplyftande coronanytt

Skriven av Ida Hansson

Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Världshälsoorganisationen (WHO) ger ett upplyftande budskap om att vi potentiellt närmar oss slutet på coronapandemin.

Omikron-varianten har drivit coronapandemin in i en ny fas, som kan visa sig vara slutet i Europa. Så här låter det från WHO-chefen Hans Kluge.

"Det är möjligt att regionen är på väg mot någon form av pandemislutspel", sa Hans Kluge till AFP i en intervju enligt Aftonbladet och tillade att upp till 60 % av européerna kan bli smittade av Omikron i mars.

När den nuvarande vågen av Omikron, som just nu rasar i Europa, börjar avta, kommer det att finnas en global immunitet under ett antal veckor och månader. Antingen tack vare vaccinet eller för att människor har immunitet på grund av infektionen.

"Så vi räknar med att det kommer att bli en period av lugn innan Covid-19 kan komma tillbaka i slutet av året, men inte nödvändigtvis att pandemin kommer tillbaka", sa Hans Kluge också.

Omicron-varianten, som studier generellt visat, leder till mindre allvarliga infektioner än Delta bland vaccinerade, har gett ett efterlängtat hopp om att Covid-19 inte längre ska vara en pandemi, utan snarare en mer hanterbar endemisk sjukdom som influensa.

"Det pratas mycket om endemisk, men endemisk betyder att det är möjligt att förutsäga vad som kommer att hända. Det här viruset har överraskat oss mer än en gång, så vi måste vara mycket försiktiga", säger Hans Kluge från WHO.

I WHO Europe, som omfattar 53 länder, inklusive flera länder i Centralasien, stod Omikron för 15 % av alla nya fall per år. 18 januari. Det var en tillväxt på 6,3 % från veckan innan, sa WHO.

Sverige har också drabbats hårt av Omikron-varianten, vilket har lett till mycket höga infektionstal. De allra flesta av alla smittfall i Sverige är med Omikron.