Zelensky får glädjande besked från USA

Ida Hansson

30 veckor sedan

|

21/11/2023
Nyheter
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Glädjande nyheter från USA.

USA har tagit ett viktigt steg för att bekräfta sitt stöd till Ukraina genom att tillkännage ett betydande biståndspaket på 100 miljoner dollar.

Detta utspel sammanföll med försvarsminister Lloyd Austins besök i Kyiv, vilket utgör en avgörande händelse i förbindelserna mellan de två länderna.

Enligt The Hill inkluderar biståndspaketet 155 millimeter artillerigranater, Stinger-antiluftvärnsmissiler och olika småarmsammunitioner.

Dessutom omfattar det Javelin- och AT-4-avfyrare, avgörande för Ukrainas försvarsförmåga i den pågående konflikten.

Under sitt överraskningsbesök i Kyiv höll Austin en presskonferens där han underströk vikten av detta bistånd.

“Den ukrainska militären är en lärande organisation och kommer att fortsätta lära sig av alla sina operationer,” sade han.

Austin betonade även att biståndet skulle stärka de ukrainska trupperna, särskilt under de utmanande vintermånaderna, samt säkerställa att de har nödvändiga medel för att lyckas.

Trots USA:s fasta stöd för Ukraina har utmaningar uppstått inom landet, särskilt i lagstiftningsprocessen.

Det republikanskt kontrollerade representanthuset har visat tveksamhet att godkänna ytterligare biståndspaket till Ukraina, med viss konservativ skepticism om fortsatt stöd.

Detta har lett till en försiktig inställning från Pentagon när det gäller att distribuera bistånd, i väntan på ytterligare lagstiftningsbeslut som kan frigöra miljarder mer i stöd.

Austin, efter att ha träffat den nya talaren Mike Johnson (R-La.), uttryckte optimism om fortsatt tvärpolitiskt stöd i kongressen.

Han framhöll den globala betydelsen av konflikten och sade att “det som händer här är inte bara viktigt för Ukraina, utan för hela världen.”

Austins besök lägger också grunden för det kommande mötet i Ukrainas försvarsgrupp. Detta möte, som involverar över 50 nationer, kommer att fokusera på att diskutera och vidta åtgärder för att stödja Ukraina, vilket visar det internationella samfundets engagemang för den belägrade nationen.