Integritetspolicy och cookies

Du kan hitta mer information om de cookies vi använder på vår sida för cookie-deklaration.

Personlig information

Personuppgifter är all slags information som kan hänföras till dig i en eller annan utsträckning. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar ett antal sådan information. Detta händer t.ex. av allmänt tillgång till innehåll om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller undersökningar, registrerar dig som användare eller prenumerant, på annat sätt använder tjänster eller gör köp via webbplatsen.

Allmän information om personuppgifter

Vi samlar in och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på (intressen).

I den mån du ger uttryckligt samtycke till detta och själv anger uppgifterna behandlas även följande: namn, telefonnummer, adress, e-post och betalningsuppgifter. Detta kommer vanligtvis att vara i samband med att du skapar en inloggning eller när du gör ett köp.

I den mån du själv ger uttryckligt samtycke till detta använder vi ditt namn och din e-postadress för att skicka nyhetsbrevet.

Syfte

Informationen används för:

 • För att identifiera dig som användare och anpassa din upplevelse, inklusive för att kunna visa dig de annonser som med största sannolikhet kommer att vara relevanta för dig

 • För att ge den bästa servicen när vi får kundtjänstförfrågningar.

 • För att administrera en tävling, marknadsföring, undersökning eller annan webbplatsfunktion.

 • För att registrera dina köp och betalningar

 • För att kunna leverera de tjänster du efterfrågat, som t.ex att skicka ett nyhetsbrev.

 • För att begära betyg och recensioner av tjänster eller produkter

 • För att följa upp när vi har pratat med dig, t.ex. e-post eller telefonförfrågningar

 • Dessutom använder vi informationen för att optimera våra tjänster och innehåll.

Vi kommer inte att behandla dina personuppgifter för andra ändamål än de som nämns utan att först ha inhämtat ditt uttryckliga samtycke. Vid ytterligare behandling för annat ändamål kommer vi att ange vad syftet är och annan relevant information.

Använd och radering

Vi samlar endast in de personuppgifter som vi behöver, och vi behandlar dem endast i den utsträckning och endast under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de angivna ändamålen med behandlingen.

Vi lagrar endast dina personuppgifter under den tid som är nödvändig, och de raderas permanent så snart vi inte längre behöver använda dem, om inte annat avtalats separat med dig

Offentliggörande av information

Vi använder ett antal tredje parter för att lagra och behandla data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Vi vidarebefordrar till följande företag i enlighet med bearbetningsändamålet: Mailchimp (USA) - Används för att skicka nyhetsbrev

Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev klick på, geografisk plats, kön och ålderssegment osv. lämnas ut till tredje part i den mån denna information är känd. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet om "Cookies" nedan. Informationen används för reklaminriktning.

Spridning av personuppgifter såsom namn och e-post mm. kommer bara att ske om du samtycker till det.

Personuppgifter i samband med integration med Facebook

Om du väljer att kommentera en artikel visas ditt namn samt en länk till din Facebook-profil. Du kan justera hur mycket information som kan ses på din Facebook-profil i dina sekretessinställningar på Facebook.

Läs mer om säkerhet på Facebook. Länk till: https://www.facebook.com/help/safety

Dataskydd och säkerhet

Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehörigas kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

 • Din personliga information finns bakom säkrade nätverk och är endast tillgänglig för ett begränsat antal personer som har särskilda åtkomsträttigheter till sådana system och som är skyldiga att hålla informationen konfidentiell.

 • Vi har implementerat ett antal säkerhetsåtgärder för att upprätthålla en hög säkerhetsnivå kring dina personuppgifter när du som användare gör en beställning och/eller anger, skickar eller kommer åt din information.

 • All personlig information krypteras med TLS-teknik.

 • Alla transaktioner behandlas genom en gateway-leverantör och lagras eller behandlas inte på våra servrar.

Dina rättigheter

I samband med vår behandling av dina personuppgifter har du följande rättigheter:

 • Om den rättsliga grunden för behandlingen är samtycke har du rätt att återkalla ditt samtycke till dess att behandlingen är slutförd eller dina personuppgifter raderas. Återkallande av samtycke påverkar inte lagligheten av den behandling som vi redan har utfört, som baseras på samtycket före återkallelsen

 • Du har rätt att be vår personuppgiftsansvarig om insyn i de personuppgifter vi har och behandlar om dig

 • Du har rätt att begära att vi korrigerar felaktig eller vilseledande information eller raderar dina personuppgifter. I händelse av att vi har överfört informationen till en annan mottagare kommer vi att meddela mottagaren å dina vägnar att rätta felaktiga eller vilseledande uppgifter om dig eller att radera dem.

 • Du har rätt att begränsa våra möjligheter att behandla dina personuppgifter eller att invända mot behandlingen.

 • Du har rätt att få de personuppgifter vi har registrerat om dig levererade personligen i ett lättläst och användbart format. Du har också rätt att begära att dina personuppgifter överförs till en annan mottagare utan kostnad för dig.

 • Du har alltid rätt att klaga på vår behandling av dina personuppgifter. Ett klagomål kan skickas till den norska datatilsynet. Kontaktinformation finns på www.datatilsynet.dk.

Om du vill hävda någon av dina rättigheter kan du skicka en begäran till vår personuppgiftsansvarig via e-post till: [email protected]

Cookiepolicy

Cookies – vad är det?

Cookies är små textfiler som en webbplats eller dess tjänsteleverantör överför och sparar till din dators hårddisk via din webbläsare (om du tillåter det), mobil eller liknande, i syfte att göra det möjligt för webbplatsens eller tjänsteleverantörens system att känna igen din webbläsare och registrera och komma ihåg viss information, inställningar, utför statistik och rikta in annonser. Cookies kan inte innehålla skadlig kod som t.ex ett virus.

Vad använder vi dem till?

Vi använder dem för att förstå dina preferenser baserat på tidigare eller aktuell aktivitet på vår webbplats. Detta gör att vi bättre kan anpassa och förbättra vårt innehåll och tjänster på webbplatsen.

Vi använder också cookies för att hjälpa oss att sammanställa aggregerad data om webbplatstrafik och webbplatsinteraktion så att vi kan erbjuda bättre webbplatsupplevelser och verktyg i framtiden.

Om du inte vill att information ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen.

Det är möjligt att radera eller blockera cookies. Se instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering

Om du raderar eller blockerar cookies kan annonser bli mindre relevanta för dig och dyka upp oftare. Du kan också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.

Nedan har vi detaljerat vilka tredje parter som har tillgång till dem.

Cookies från tredje part

Webbplatsen innehåller cookies från tredje part, som i varierande utsträckning kan innehålla:

 • Google Analytics

  Webbplatsen använder cookies från Google Analytics för att mäta trafik på webbplatsen. Du kan välja bort cookies från Google Analytics här.

 • Facebook

  Facebook tracker används på Dagens.dk

 • Annonsera

  Webbplatsen levererar annonser via Google Ad Manager och Taboola. Du kan anpassa dina annonsval här.

  Du kan specifikt bestämma vilket nätverk som får visa annonser till dig på https://www.youronlinechoices.com/den/.

  Du kan styra hur Facebook spårar dina aktiviteter utanför Facebook här.

Hosting och datasäkerhet

Skulle det hända att känsliga personuppgifter läcker kommer det att rapporteras i enlighet med dataskyddsförordningen

Insikter och klagomål

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan också när som helst invända mot användningen av information. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: [email protected].

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta den danska dataskyddsmyndigheten.

Utgivare

Webbplatsen ägs och publiceras av:

Media Group Denmark ApS

Horsensvej 72 A

7100 Vejle

CVR-nr: 35809295