Fördelar med naprapatbehandling

Skriven av Valdemar Lind

84 veckor sedan

|

18/10/2022
Foto: Pexels
Foto: Pexels
Om det är så att du har någon form av smärttillstånd som är utlöst från rörelseapparaten så är en naprapatbehandling mycket effektiv. Du kan med fördel boka in en tid hos en naprapat Täby för en första undersökning om du har ont i kroppen. Dina besvär, de baseras främst på två komponenter. Dessa är en neurofysiologisk och en biomekanisk komponent. Båda dessa kan så att säga störas och ge upphov till de besvär du känner av. Den neurofysiologiska komponenten I alla muskler, leder och senor så finns det speciella strukturer. Dessa kallas för känselkroppar. Dessa känselkroppar har som uppgift att ge både hjärnan och nervsystemet information om läge eller rörelser på muskeln, leden eller senan. När en led inte rör sig som den ska, så kommer känselkropparna som finns intill denna led att tala om detta för hjärnan. Hjärnan i sin tur ger då instruktioner via nervsystemet om förändringar av muskeltonus, alltså den spänning som finns i muskulaturen. Det gör att en muskel, den kan få en signal om att den ska öka spänningen medan en annan kan få signaler om att den ska vara mer avslappnad. Resultatet blir då att det blir en obalans i kroppen. Obalansen kan sedan i sin tur leda till att det blir låsningar eller blockeringar. Det med irritation eller tryck på närliggande vävnader som följd. Den biomekaniska komponenten Skulle den normala rörligheten mellan två benstrukturer begränsas då kommer närliggande rörelseenheter bli överrörliga, det för att kompensera detta. Det han handla om att rörligheten mellan kotor i ryggraden begränsas. När de närliggande rörelseenheter blir överrörliga så blir det en överbelastning av dessa delar. Ibland kan det verka som att till exempelvis ryggen har ett normalt rörelseomfång. Alltså att den klarar av att böja sig i alla riktningar. Men när en närmare undersökning görs, så kan man upptäcka ett onormalt rörelsemönster. Det i form av att vissa kotor knappt rör sig i förhållande till varandra samtidigt som andra kotor rör sig mycket mer än de brukar. Denna överrörlighet, den ger upphov till mekanisk irritation av olika strukturer intill ryggraden eller leden. Det kan då handla om ligament, muskulatur, ledkapslar och diskar. Irritationen i sin tur är det som ger upphov till smärtan. När man gör en naprapatbehandling så återställs ledens normala rörlighet. Det vill säga själva orsaken till smärtan behandlas. Kroppen kan ta lång tid på sig att utveckla symtom på inskränkt rörlighet i olika leder. Detta beror på att den har förmågan att kompensera så att andra leder blir mer rörliga. Dock kommer det att komma smärta förr eller senare. Det kan därför vara bra att besöka en naprapat i förebyggande syfte, kanske fyra gånger per år. Du kan då även få bra råd kring ergonomi, träning och kosten. Det är alltså inte ett måste att ha ont för att besöka en naprapat, utan det är ett bra sätt att upptäcka skador i tid. Se till så att det är en legitimerad naprapat du besöker. De är specialutbildade för att behandla kroppens leder och muskler.

Om det är så att du har någon form av smärttillstånd som är utlöst från rörelseapparaten så är en naprapatbehandling mycket effektiv. Du kan med fördel boka in en tid hos en naprapat Täby för en första undersökning om du har ont i kroppen. Dina besvär, de baseras främst på två komponenter. Dessa är en neurofysiologisk och en biomekanisk komponent. Båda dessa kan så att säga störas och ge upphov till de besvär du känner av.

Den neurofysiologiska komponenten

I alla muskler, leder och senor så finns det speciella strukturer. Dessa kallas för känselkroppar. Dessa känselkroppar har som uppgift att ge både hjärnan och nervsystemet information om läge eller rörelser på muskeln, leden eller senan.

När en led inte rör sig som den ska, så kommer känselkropparna som finns intill denna led att tala om detta för hjärnan. Hjärnan i sin tur ger då instruktioner via nervsystemet om förändringar av muskeltonus, alltså den spänning som finns i muskulaturen. Det gör att en muskel, den kan få en signal om att den ska öka spänningen medan en annan kan få signaler om att den ska vara mer avslappnad. Resultatet blir då att det blir en obalans i kroppen. Obalansen kan sedan i sin tur leda till att det blir låsningar eller blockeringar. Det med irritation eller tryck på närliggande vävnader som följd.

Den biomekaniska komponenten

Skulle den normala rörligheten mellan två benstrukturer begränsas då kommer närliggande rörelseenheter bli överrörliga, det för att kompensera detta. Det han handla om att rörligheten mellan kotor i ryggraden begränsas. När de närliggande rörelseenheter blir överrörliga så blir det en överbelastning av dessa delar.

Ibland kan det verka som att till exempelvis ryggen har ett normalt rörelseomfång. Alltså att den klarar av att böja sig i alla riktningar. Men när en närmare undersökning görs, så kan man upptäcka ett onormalt rörelsemönster. Det i form av att vissa kotor knappt rör sig i förhållande till varandra samtidigt som andra kotor rör sig mycket mer än de brukar. Denna överrörlighet, den ger upphov till mekanisk irritation av olika strukturer intill ryggraden eller leden. Det kan då handla om ligament, muskulatur, ledkapslar och diskar. Irritationen i sin tur är det som ger upphov till smärtan.

När man gör en naprapatbehandling så återställs ledens normala rörlighet. Det vill säga själva orsaken till smärtan behandlas.

Kroppen kan ta lång tid på sig att utveckla symtom på inskränkt rörlighet i olika leder. Detta beror på att den har förmågan att kompensera så att andra leder blir mer rörliga. Dock kommer det att komma smärta förr eller senare. Det kan därför vara bra att besöka en naprapat i förebyggande syfte, kanske fyra gånger per år. Du kan då även få bra råd kring ergonomi, träning och kosten. Det är alltså inte ett måste att ha ont för att besöka en naprapat, utan det är ett bra sätt att upptäcka skador i tid.

Se till så att det är en legitimerad naprapat du besöker. De är specialutbildade för att behandla kroppens leder och muskler.