Har du svaret? Endast 1 av 38 kan peka ut hur ett "G" ser ut

Skriven av Ida Hansson

4 veckor sedan

|

24/04/2024
Foto: YouTube
Foto: YouTube
Man skulle kunna tro att det är enkelt att identifiera en bokstav i alfabetet - men är det verkligen så enkelt?

Visste du att bokstaven G kan vara ett riktigt mysterium, även för de bland oss som är mest bekanta med alfabetet?

En studie från Johns Hopkins University har avslöjat ett fascinerande fenomen: De flesta människor kan inte känna igen den korrekta versionen av det lilla bokstaven G – och ännu färre kan återge det korrekt från minnet.

Endast en av 38 testpersoner kunde korrekt identifiera lilla bokstaven G, och ingen kunde återge det exakt på papper. Detta resultat är förvånande, med tanke på hur ofta vi stöter på bokstaven i vår dagliga läsning.

"Folk är inte helt säkra på hur denna bokstav ser ut, trots att de kan läsa det," säger forskaren Gali Ellenblum.

Det visar att även om vi kanske tror att vi känner till bokstäverna i vårt alfabet utantill, finns det fortfarande överraskningar som väntar.

Foto: YouTube

Michael McCloskey, seniorförfattare till studien, tillägger:

"Det vi tror kan hända här är att vi lär oss formerna på de flesta bokstäver delvis för att vi behöver skriva dem i skolan. 'Looptail G' är något vi aldrig har lärt oss att skriva, så vi kanske inte lär oss dess form heller."

Du kan själv prova att gissa: Vilket av dessa 4 G:n är det korrekta? Svaret hittar du längst ner i artikeln.

Denna insikt belyser vikten av vår förståelse för läsinlärning och kan även ha betydande konsekvenser för hur barn lär sig att läsa i en alltmer digitaliserad värld.

McCloskeys spekulationer om att barns ökande användning av digitala enheter kan påverka deras läsförmåga, pekar på ett ökat behov av vidare forskning om vår interaktion med språk i olika format.

Studien från Johns Hopkins University inleder en fascinerande diskussion om de underliggande mekanismerna i våra läsprocesser och fördjupar vår förståelse för den komplexa naturen hos mänsklig kognition.

Svaret på gåtan: Det korrekta G:et är nummer 3.