Efter 25 års kamp: Högsta domstolen avslår könsneutralt pass

Ida Hansson

134 veckor sedan

|

17/12/2021
Utrikes
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Storbritanniens högsta domstol har avvisat rätten att ha ett könsneutralt pass.

Christie Elan-Cane identifierar sig som könsneutral och föredrar att använda pronomen per/per snarare än hon/henne eller han/ honnom. Elan-Cane har kämpat för rättigheterna för könsneutrala i över 25 år, och har i synnerhet försökt få den brittiska regeringen att erkänna att man kan vara könsneutral.

Det har Elan-Cane bland annat gjort genom att i juli i år, överklaga till Högsta domstolen att det ska vara möjligt att få ett könsneutralt pass, där man kan registrera sig som 'X'-könet.

Fallet är det första transcivilrättsfallet någonsin i Storbritanniens högsta domstol. Christie hävdar att processen att skaffa ett pass där man måste ange sitt kön är olaglig och diskriminerande, eftersom man bara kan välja mellan en man eller en kvinna.

Onsdagen den 15 december avkunnade Högsta domstolen en dom, och högsta ledaren för Storbritanniens högsta domstol, Robert Reed, konstaterade att domstolen "enhälligt avvisade" Elan-Canes överklagande.

Enligt Metro uppgav Reed: "Ifyllningsformuläret påverkar medborgarens kön som en biologisk detalj, som kan användas för att bekräfta personens identitet, genom att hålla den mot ett eventuellt födelsebevis, ett adoptions- eller könsbevis eller andra officiella handlingar. Det är därför könet, som bestäms av lagstadgade skäl, och dokumenteras i handlingarna, som är relevant."

Enligt Unilad anser den brittiska regeringen att "X"-könet i passet skulle ha "ogynnsamma konsekvenser när det gäller säkerhet" och ha "betydande administrativa kostnader", vilket Högsta domstolen alltså dömde till regeringens fördel.

Flera länder tillåter dock könsneutrala pass, inklusive länder som Australien, Österrike, Kanada, Tyskland, Island, Indien, Malta, Nederländerna, Nya Zeeland, Nepal, Pakistan och Uruguay. Det skriver Pink News. 2021 utfärdade USA också för första gången ett könsneutralt pass, där kön listades som 'X' snarare än som man eller kvinna, skriver danska tidningen Berlingske.

Ett annat land där könsneutrala pass är ett alternativ är Danmark. I Danmark har man även sedan 2014 kunnat ändra CPR-numret (personnummer), så att man som kvinna kan få ett CPR-nummer med ett udda nummer i slutet eller tvärtom.

Könsneutrala pass godkänns även av FN:s internationella regler om resedokument, och är du till exempel dansk med ett könsneutralt pass, så kommer det även att godkännas som dokumentation vid inresa till Storbritannien.

Elan-Cane drar slutsatsen att fallet inte stannar här, och att fallet tas vidare till Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg, där Elan-Cane räknar med att vinna fallet, eftersom avslaget påstås vara ett brott mot rätten till respekt för privatlivet, vilket garanteras av artikel åtta i den europeiska konventionen om mänskliga rättigheter.