Bekymrade forskare: De här vanliga varorna kan skada barn och gravida

Johanna Frid

411 veckor sedan

|

27/08/2016
Vetenskap
Foto: Colourbox genrebild
Foto: Colourbox genrebild
De flesta av oss kommer dagligen i kontakt med dessa varor, och danska forskare är mycket bekymrade över resultaten av en ny studie.

I vissa konservburkar, plastmaterial och kvitton återfinns det kemiska ämnet bisphenol A, som misstänks ha hälsovådliga effekter på människor. 

Nu visar en ny omfattande dansk studie från DTU, Fødevareinstittutet, att det nuvarande gränsvärdet från EU för det hormonpåverkande ämnet bisphenol A är allt för högt. Ämnet kan påverka sädkvalitet, vikt, bröstvävnad och beteende hos foster och små barn. 

- Våra resultat stödjer tidigare studier av effekterna av bisphenol A, och backar vår bedömning att gränsvärdet för ämnet bör vara lägre, säger forskningsledare och professor Ulla Hass till Dagens.dk. 

Gravida och ammande kvinnor särskilt utsatta

I försöket lät forskarna råttor exponeras för ämnet, i fostertillstånd samt genom modersmjölken. Resultatet blev att man vid låga och mellanlåga doser såg effekter som nedsatt sädkvalitet, högre vikt och förändrad bröstutveckling och beteende. 

Det är speciellt gravida, ammande kvinnor samt små barn som är särskilt känsliga för effekterna som kan inträffa vid låga doser av bisphenol A. 

Därför rekommendera Ulla Hass gravida att undvika mat från burkkonserver så mycket som möjligt, då bisphenol A ofta finns på insidan av konservburken. Man kan istället köpa matvaror i glas eller pappersförpackning. 

Gränsvärdet för bisphenol är av Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet, EFSA, satt till 4 mikrogram per kg kroppsvikt per dag. 

Detta tal bör alltså enligt DTU Fødevareinstittutet sänkas och högst vara 0,7 mikrogram per kroppsvikt och dag, eller lägre, för att skydda tillräckligt mot nämnda effekter.