Expert: Detta händer om du ser porr mer än en gång i veckan

Skriven av Johanna Frid

404 veckor sedan

|

27/08/2016
Foto: Shutterstock
Foto: Shutterstock
Känner du någon som ligger i farozonen?

Om du tittar på porr mer än en gång i veckan har du större chans att du blir religös än den som ser mer sällan konsumerar sensuella filmer. 

Det visar en undersökning enligt det brittiska mediet Independent

Forskaren Samuel Perry analyserade data från mer än 1300 amerikaner över en sexårsperiod för att ta reda på hur pornografikonsumtion påverkar tittarens religiösa ståndpunkt över tid.

- De som använde mest porr tenderade att bli mer religiösa gällande förekomsten av böner och kyrkbesök, jämfört med dem som tittade på porr en gång i månaden eller mer sällan. 

Undersökningen visar också att människor som aldrig tittade på pornografi var de frommaste och minst tvivlande i sin tro. 

Med tiden blev de som såg porr ett par gånger i månaden mindre religiösa, vilket tog sig uttryck genom färre böner och kyrkbesök. 

Men bland deltagarna som såg porr minst en gång i veckan upptäckte Samuel Perry alltså en ökad spiritualitet och färre tvivel i förhållande till tron. 

Forskningen offentliggjordes i tidskriften Journal of Sex Research.