Forskare: Vi kan skapa barn utan män

Johanna Frid

407 veckor sedan

|

28/08/2016
Vetenskap
Foto: Youtube
Foto: Youtube
Män är inte längre nödvändiga för att sätta barn till världen, menar forskarna.

Adam och Eva. Man och kvinna. Säd och ägg. Det behövs en man och en kvinna för att få barn, får vi lära oss i skolan. Men så behöver det inte vara. Brittiska the Mirror rapporterar om en kinesisk forskningsstudie som pekar på motsatsen. 

Där har forskarna lyckats spruta in konstgjord säd i en mus - och det kom det musungar av, menar forskarna. 

Säden har de gjort i ett laboratorium med hjälp av stamceller och outvecklad säd (sädceller, som inte hade en "svans" som kunde simma). 

Så hoppas de kinesiska forskarna kunna hjälpa barnlösa par att få barn, trots att mannens sädkvalitetet är för dålig för att användas med nuvarande metoder. Ett alternativ är att ett "par" inte alls behöver involvera en man, eftersom tekniken gör hankönet överflödigt i processen. 

- Om våra metoder visar sig säkra och effektiva för människor kan de användas för att framställa fullkomligt funktionsduglig säd för konstgjord befruktning eller reagensglas-behandlingar, säger läkaren Jiahao Sha, från Nanjings universitetssjukhus, som är en av de levande forskarna bakom försöket. 

Försöker är publicerat i tidskrfiten Cell Stem Cell, men brittiska forskare kräver att en grupp oberoende experter övervakar ett liknande experiment, innan de tror på resultaten. 

Forskarna började med att använda stamceller från musembryon som de förändrade till så kallade primitiva primordiala könsceller, som senare utvecklar sig till sädesceller. När de sattes in resulterade det i friska foster hos de möss som mottog dem, påstår forskarna. 

Medan ord menar forskarna att de på sikt kan skapa foster ur stamceller, som bland annat finns i navelsträngen eller i rygg- och benmärg, och på det sättet behövs inte män mer. I den här nya metoden.