Populärt bebisknep kopplas till plötslig spädbarnsdöd

Skriven av Johanna Frid

Foto: Shutterstock.
Foto: Shutterstock.
Använder du den här metoden på ditt barn?

Föräldrar har i långa tider lindat sina barn för att få dem att bli lugna. 

Lindning är den utbredda metoden där man vecklar in ett spädbarn i ett åtsittande tyg. 

Nu uppmanar forskare bakom en ny studie föräldrar att vara försiktiga när de lindar sina barn. 

Deras studie visar nämligen att det kan finnas ett samband mellan att linda barnet och plötslig spädbarnsdöd. 

Forskarna har gått igenom nästan 400 studier om ämnet. Däribland fyra som handlade om samband mellan lindning och plötslig spädbarnsdöd. 

Utifrån dessa fyra studier hade forskarna information om 760 inträffanden av plötslig spädbarnsdöd samt 1759 bebisar som blivit lindade utan tragiska följder. 

Risken tycktes öka i takt med barnets stigande ålder. Datan visar på att det är någorlunda säkert de första veckorna av barnets liv, men enligt forskarna bör det inte ske efter att barnet blivit fyra till sex månader gammalt. 

Det är nämligen i den åldern spädbarn utvecklar sin förmåga att rulla runt själva. Därför kan små barn som läggs på rygg riskera att rulla runt och hamna på sidan eller på magen. 

Det är två ställningar som är förenade med högre risk för plötslig spädbarnsdöd - även utan lindningsmetoden. 

Största delen av barnen som avled liggande på magen hade rullat runt efter att de placerats på rygg. 

Då de fyra jämförande studierna är från olika geografiska områden och årtal understryker forskarna att man ännu inte med säkerhet kan dra några slutsatser. Lindningstekniker varierar nämligen från kultur till kultur.